Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU
Welkom bij UNICUM

UNICUM is de regio-organisatie van de huisartsen in Zuidoost-Utrecht (regio ZOU) en Zuidwest-Utrecht (regio Lekstroom). Huisartsen in deze regio’s gaan voor 7x24-uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Per regio hebben de huisartsen zich binnen UNICUM verenigd in een coöperatie. De werkorganisatie UNICUM Huisartsenzorg bv heeft het doel om de aangesloten huisartsen, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

Klik op een van de regio’s rechtsboven om verder te gaan.
Pilot thuisbehandeling voor acuut benauwde patiënten breidt uit
Het is vanaf nu mogelijk om patiënten met een acute luchtweginfectie, anders dan COVID-19, thuis te behandelen met zuurstof en centraal te laten monitoren. Ook kun je patiënten met een risico op ernstig beloop, bij wie je graag een extra 'vinger aan de pols' zou willen, op afstand laten monitoren (zonder zuurstof).
Lees meer »
27-01-2023
Nieuws
Koning en minister Kuipers bezoeken Zorg Coördinatie Centrum
Afgelopen woensdag brachten koning Willem-Alexander en minister Ernst Kuipers een werkbezoek aan het Zorg Coördinatie Centrum in Zeist. De minister was hier eerder geweest en leidde de koning - samen met RAVU-bestuurder Jack Versluis - met verve rond. Carin Littooij en Toosje Valkenburg waren namens UNICUM aanwezig.
Lees meer »
27-01-2023
Nieuws
Eerste regionaal overleg CMIO’s en CNIO’s bij Trijn
Chief Medical Information Officers (CMIO’s) en Chief Nursing Information Officers (CNIO’s) hebben een belangrijke rol in de verbetering van de samenwerking tussen zorgprofessionals en het gebruik van slimme, digitale tools daarbij. Onlangs vond het eerste regionale overleg van CMIO's en CNIO's bij Trijn plaats.
Lees meer »
22-12-2022
Nieuws
Veel interesse voor opleiding zij-instromers doktersassistent
Afgelopen najaar heeft UNICUM in samenwerking met ROC Midden Nederland, HUS, RegioZorgNu en SSFH zij-instromers geworven voor de functie van doktersassistent via een BBL-traject. Dit was een succes en krijgt dan ook een vervolg in 2023.
Lees meer »
21-12-2022
Nieuws
Tweede Utrechtse Transmurale Inspiratiedag
Op donderdag 8 december 2022 organiseerden het Diakonessenhuis, het Antonius Ziekenhuis en de regionale huisartsenorganisaties HUS, UNICUM en RegiozorgNU de Tweede Transmurale Inspiratiedag over Juiste Zorg op de Juiste Plek. Zo’n 65 huisartsen en specialisten namen deel aan deze bijeenkomst.
Lees meer »
21-12-2022
Nieuws
Gezamenlijke uitvoering Meer Tijd Voor de Patiënt
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat dat zorgverzekeraars in 2023 voor in ieder geval 4,3 miljoen verzekerden ‘Meer Tijd Voor de Patiënt’ (MTVP) gaan inkopen. LHV, InEen en ZN maken nu concrete afspraken over hoe huisartsen en regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) in 2023 kunnen starten met MTVP.
Lees meer »
01-12-2022
Nieuws
Impressie van eerste pilotdag in het ZCC
Op zaterdag 26 november 2022 ging de pilot rond intensievere samenwerking in de acute zorg in het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland van start. Claire Tilbury, huisarts en medisch directeur van de huisartsenspoedpost in Zeist vertelt over deze eerste pilotdag.
Lees meer »
01-12-2022
Nieuws
Pilot intensievere samenwerking acute zorg
UNICUM en de RAVU zijn eind november samen gestart met een pilot binnen het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) op de locatie van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) in Zeist. Op vijftien zaterdagen gaat een team van zorgprofessionals van verschillende onderdelen binnen de acute zorg in de eerste lijn intensiever samenwerken.
Lees meer »
29-11-2022
Nieuws
Werkconferentie 'de jonge huisarts aan zet'
UNICUM organiseert op 17 januari een werkconferentie voor 'jonge' huisartsen. We gaan in gesprek over de uitdagingen en dilemma's die we zien aankomen. Wat heb JIJ nodig om je werk als huisarts en je leven nu en in de toekomst te organiseren?
Lees meer »
28-11-2022
Nieuws
Gezocht: huisartsen en triagisten voor auditteam
UNICUM Huisartsenspoedzorg is op zoek naar huisartsen en triagisten die deel willen uitmaken van het auditteam.
Lees meer »
01-11-2022
Nieuws
Huisartsensymposium Diakonessenhuis 'Dokters Dichtbij'
Op woensdag 30 november aanstaande organiseert het Diakonessenhuis een huisartsensymposium Dokters Dichtbij – Samen naar de toekomst in het Spoorwegmuseum.
Lees meer »
19-10-2022
Nieuws
Verwijzen binnen de ggz/jeugdzorg: geen taak van de huisarts
Krijg je ook geregeld een bericht van een ggz-aanbieder met het volgende verzoek: ‘Wij sluiten de behandeling af en verzoeken u een verwijzing te maken voor vervolgbehandeling bij aanbieder X.’ Dit hoef je als huisarts niet te doen.
Lees meer »
19-10-2022
Nieuws
Laagdrempelige bijeenkomst in uw praktijk over palliatieve zorg?
Laagdrempelig, met weinig tijdsinspanning en veel opbrengst een bijeenkomst organiseren over palliatieve zorg? Dat kan samen met het Netwerk Palliatieve Zorg (Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht)
Lees meer »
18-10-2022
Nieuws
UNICUM is op zoek naar een Directeur-Bestuurder
We zijn op zoek naar een Directeur-Bestuurder. Bekijk de vacature voor meer informatie.
Lees meer »
05-10-2022
Nieuws
Dag van de Triagist
Hoeraaaa! Op 29 september was het de Dag van de Triagist! Om hierbij stil te staan heeft iedere Triagist iets lekkers ontvangen.
Lees meer »
03-10-2022
Nieuws
Thuisbehandelingspilot voor acuut benauwde patiënten
Diverse patiënten hebben al deelgenomen aan de pilot CovidTherapyHome van het UMCU. De reacties zijn tot nu toe overwegend positief. Deelnemende huisartsen geven aan dat de pilot ontlastend werkt.
Lees meer »
28-09-2022
Nieuws
Oncologie: Expertteam Transmuraal Samenwerken
Vanuit de gedachte dat een stevig oncologisch vangnet rondom de patiënt essentieel is voor de kwaliteit van leven, is binnen Oncomid het Expertteam Transmuraal Samenwerken actief. Onder voorzitterschap van huisarts Toosje Valkenburg wordt gewerkt aan een transmurale zorgketen.
Lees meer »
28-09-2022
Nieuws
ONZe: toekomstbestendige ouderenzorg in regio ZOU
De ouderenzorgorganisaties in Zuidoost bundelen hun krachten in het netwerk ONZe: Ouderengeneeskundig Netwerk Zuidoost eerstelijn.
Lees meer »
28-09-2022
Nieuws
Noodkreet ROC Midden-Nederland: stageplekken gezocht
Hoewel er landelijk een groot tekort is aan doktersassistenten, hebben dertig studenten van de opleiding doktersassistente (BOL) van het ROC Midden-Nederland nog geen stageplek gevonden. Het gaat om twee dagen in de week.
Lees meer »
28-09-2022
Nieuws
Even voorstellen... Mirjam van Groenestein
Per 1 september versterkt Mirjam van Groenestein UNICUM als Wijkmanager Zeist.
Lees meer »
08-09-2022
Nieuws
Flexibel en ‘op maat’ zijinstromers tot doktersassistent opleiden’
Deze week tekenden UNICUM, HUS, RegiozorgNu en ROC Midden Nederland de intentieverklaring om gezamenlijk doktersassistenten en triagisten op te leiden. Een unieke samenwerking in Nederland, mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH). 
Lees meer »
08-09-2022
Nieuws
Tips & Inspiratie: project laaggeletterdheid in Nieuwegein
Huisartsen van twee gezondheidscentra in Nieuwegein zijn een project rond laaggeletterdheid gestart. In dit artikel vertellen zij hoe zij dit aanpakken. Ook delen ze praktische tips.
Lees meer »
08-09-2022
Nieuws
Nieuw: Handreiking Liraglutide (Saxenda®) en de GLI
Vanaf 1 april 2022 wordt het medicijn Liraglutide - onder strikte voorwaarden - vergoed vanuit het basispakket bij mensen met obesitas. Het uiteindelijke doel is een blijvende leefstijlverandering door deelname aan de GLI, waarbij Liraglutide kan ondersteunen. UNICUM ondersteunt de huisartsen met een handreiking over de inzet van Liraglutide.
Lees meer »
17-08-2022
Nieuws
Inschrijven - UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken
Kom ook op dinsdag 8 november naar het UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken – in Slot Zeist, waar ‘samen bijdragen aan mentale gezondheid’ centraal staat.
Lees meer »
17-08-2022
Nieuws
Klanttevredenheidsonderzoek coördinatiefunctie tijdelijk verblijf
De coördinatiefunctie tijdelijk verblijf regio Utrecht is bedoeld om huisartsen, huisartsenspoedposten en SEH-zorgprofessionals te ontzorgen. Hoe tevreden ben je over het werk van deze coördinatiefunctie? Vul de korte enquête in!
Lees meer »
15-08-2022
Nieuws
Onderzoek naar ziektelast RS-virus
Het UMC Utrecht is op zoek naar huisartsen die willen deelnemen aan onderzoek naar de ziektelast van het RS-virus. Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt bepaald of een RS-vaccin wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.
Lees meer »
15-08-2022
Nieuws
La Vuelta Holanda - toegankelijkheid huisartsenzorg
Afsluitingen tijdens het wielerevenement ‘La Vuelta Holanda’ kunnen gevolgen hebben voor de fysieke toegankelijkheid van huisartsenzorg op 18, 19 en/of 20 augustus 2022.
Lees meer »
01-08-2022
Nieuws
Maak gestandaardiseerd uitwisselen behandelaanwijzingen mogelijk
De UNICUM ICT vakcommissie heeft de HIS-leveranciers en HAPIS-leverancier in onze regio opgeroepen om het gestandaardiseerd uitwisselen van behandelaanwijzingen (behandelgrenzen) mogelijk te maken.
Lees meer »
28-07-2022
Nieuws
Effect ‘Moet ik naar de dokter?’ wetenschappelijk aangetoond
Op de websites van onze spoedposten bieden wij digitale zelftriage van Moet ik naar de dokter? aan. IQ Healthcare (Radboudumc) deed onderzoek naar het effect hiervan.
Lees meer »
28-07-2022
Nieuws
Samenwerking rond coördinatie van wijkverpleging in ZOU
Verschillende thuiszorgaanbieders, ziekenhuis, huisartsen en wijkmanagers hebben de handen ineengeslagen om de toegang tot wijkverpleging in Zuidoost-Utrecht te verbeteren. Zij doen dit vanuit het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden.
Lees meer »
21-07-2022
Nieuws
Inspiratie: Inclusieve, tactiele ontwerpen in de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk van Kessel heeft Positieve Gezondheid verwerkt in de inrichting van de praktijk. Ze hebben het concept letterlijk tastbaarder gemaakt door tactiele ontwerpen met texturen en braille.
Lees meer »
11-07-2022
Nieuws
Inspiratieverhaal - optimaal gebruik patiëntenportaal
De drukte en het aantal telefoontjes verminderen én de patiënttevredenheid verhogen. Dat wil Renate Reitsma bereiken door het gebruik van het patiëntenportaal te stimuleren. ‘We zien elke maand al een duidelijke groei van het aantal contacten via het patiëntenportaal.”
Lees meer »
09-07-2022
Nieuws
Verandering in vergoeding zorg aan Oekraïense vluchtelingen
Per 1 juli 2022 veranderen er een aantal zaken rondom de vergoeding van geleverde zorg aan Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor is het mogelijk om de zorg via VECOZO te declareren voor patiënten met BSN en die zijn ingeschreven in het Basisregistratie Personen met de code 46.
Lees meer »
04-07-2022
Nieuws
Tijdelijk geen doorverwijzing naar de SEH Diak
In week 25 was het tijdelijk niet mogelijk om in het Diak niet bekende patiënten te verwijzen naar de SEH van dit ziekenhuis. Update: deze maatregel is per 24 juni beeïndigd.
Lees meer »
23-06-2022
Nieuws
Werkconferentie ANW-zorg
De werkdruk op de UNICUM huisartsenspoedposten is onverminderd hoog. Op 8 juni gaan huisartsen, triagisten en het management van de posten met elkaar in gesprek om zich voor te bereiden op de komende zomer.
Lees meer »
02-06-2022
Nieuws
E-learnings VIPLive beschikbaar
Vanuit de VIPLive Academie zijn er diverse e-learnings beschikbaar die je kunt volgen wanneer dat jou uitkomt.
Lees meer »
01-06-2022
Nieuws
Proeftuin rond crisisopnames palliatieve zorg
Samen met het UMC Utrecht is UNICUM op 1 juni een proeftuin gestart om de crisisopnames in de palliatieve zorg beter te laten verlopen. Dit doen we door de kennis van de huisarts actief het ziekenhuis binnen te brengen bij opname en vice versa bij ontslag.
Lees meer »
01-06-2022
Nieuws
Knelpunten toegang wijkverpleging
De LHV Kring Midden Nederland brengt knelpunten in de wijkverpleging in kaart. Zij horen graag van de huisartsen welke problemen zij ervaren of verwachten, zodat deze kunnen worden besproken in de aanstaande overleggen.
Lees meer »
01-06-2022
Nieuws
FAM scholing: besnijdenis bij jongens en meisjes
Zorgverleners worden regelmatig geconfronteerd met patiënten die eerder in hun leven besneden zijn en daarvan medische, psychologische en seksuele gevolgen ondervinden. Er zijn ook ouders die twijfelen of ze hun zoon willen laten besnijden. Hoe ga je hiermee om? Schrijf je in voor de scholing op 28 juni.
Lees meer »
31-05-2022
Nieuws
Stageplekken gezocht voor studenten DA
Voor volgend studiejaar zoekt het Gezondheidszorgcollege van het ROC Midden Nederland nog 100 stageplekken. Deze stageplekken zijn voor 2e en 3e jaars studenten van de opleiding tot doktersassistente. Ook is het ROC op zoek naar praktijkmanagers die willen sparren over stagemogelijkheden in de toekomst.
Lees meer »
25-05-2022
Nieuws
Dag van de POH
Hoeraaaa! Gisteren was het de Dag van de POH! Om hierbij stil te staan is bij iedere POH iets lekkers bezorgd.
Lees meer »
22-05-2022
Nieuws
Dag van de Huisarts
Gefeliciteerd! Vandaag is het Wereld Huisartsendag. Houd daarom je brievenbus in de gaten!
Lees meer »
19-05-2022
Nieuws
Column ‘Creëer voor jezelf een mini-ggz zonder bureaucratie’
In IJsselstein zijn we bezig het GGZ-domein wat beter in kaart te brengen. Wat is er allemaal voor de patiënt met mentale problematiek? Welke partijen zijn betrokken, hoe zijn we bereikbaar en waar ligt ieders expertise? Hoewel ik al bijna 25 jaar in IJsselstein werk, moet ik met schroom bekennen dat ik schrok van mijn gebrek aan overzicht en kennis.
Lees meer »
18-05-2022
Nieuws
30 mei: VIPapp wordt Spreekuur.nl
Op 30 mei zet Calculus de huidige functionaliteiten uit de VIPapp over op Spreekuur.nl. Patiënten die de VIPapp gebruiken, krijgen hiervoor een automatische uitnodiging als hun gegevens in VIPLive compleet zijn.
Lees meer »
18-05-2022
Nieuws
Nieuwe testronde Skillmix
Kennisorganisatie Nivel ontwikkelt voor de huisartsenzorg een instrument dat helpt bij het optimaliseren van de samenstelling van het personeel dat zowel in de dag- als avond-, nacht en weekendzorg (ANW-zorg) werkt. Ze vragen daarbij de hulp van huisartsen.
Lees meer »
17-05-2022
Nieuws
CovidTHERAPY@HOME
Rick van Uum, huisarts te Zeist is per 1 april als postdoc-onderzoeker in het Julius Centrum begonnen binnen het CovidTherapy@Home project. Hij zal zich bezighouden met het verder uitrollen en uitwerken van de (pilot)studie CovidTHERAPY@HOME. Graag praat hij je bij.
Lees meer »
16-05-2022
Nieuws
Project Toekomst Huisartsenspoedzorg
De ondernemingsraad van UNICUM heeft positief advies gegeven over gecentraliseerde triage vanuit Nieuwegein. We zien deze manier van werken als ‘overbrugging’ naar meer toekomstbestendige oplossingen voor de acute zorg. In mei starten we met het project Toekomst Huisartsenspoedzorg,
Lees meer »
13-05-2022
Nieuws
Suïcidepreventie
Het aantal jongeren dat overlijdt aan zelfdoding neemt toe. Door suïcidaliteit op tijd te signaleren neemt het risico op zelfdoding af. Daarom is Altrecht Jeugd een telefonische advieslijn voor zorgprofessionals gestart: het suïcide-expertiseteam jeugd.
Lees meer »
12-05-2022
Nieuws
Tekort aan bloeddonoren in onze regio
Vanuit Sanquin is gevraagd of de UNICUM huisartsenpraktijken een rol kunnen spelen bij het onder de aandacht brengen van het belang van bloeddonorschap. Er is een teruglopend donorbestand in onze regio, waardoor nieuwe donoren moeten worden geworven.
Lees meer »
04-05-2022
Nieuws
Strategieboekje Zorg4Zeist
In de gemeente Zeist wordt de ontwikkelde werkwijze voor netwerkzorg voor ouderen op dit moment per wijk geïmplementeerd. Een bondig strategieboekje informeert je over het doel, de uitgangspunten en de achterliggende visie.
Lees meer »
28-04-2022
Nieuws
Update vragenlijsten VIPLive
Vanuit VIPLive kun je vragenlijsten versturen naar patiënten en mantelzorgers. Ook kun je de vragenlijsten direct (samen met de patiënt) invullen. Het aanbod van vragenlijsten is geüpdatet.
Lees meer »
25-04-2022
Nieuws
Activiteiten TBHZ in mei en juni
In samenwerking met verschillende experts organiseert het programmateam TBHZ in mei en juni een aantal workshops, werksessies en demosessies. Aanmelden hiervoor kan via de scholingskalender.
Lees meer »
25-04-2022
Nieuws
Verdere ontwikkelingen rondom Spreekuur.nl
Werk je op dit moment samen met je patiënten via VIPLive in de VIPapp of ben je van plan VIPLive hier meer voor in te zetten? Vanaf 23 mei zet Calculus de huidige functionaliteiten uit de VIP app over op Spreekuur.nl. Met dit bericht geven we alvast aanvullende informatie.
Lees meer »
25-04-2022
Nieuws
Zij-instromers opleiden tot doktersassistent via BBL-traject
Er is een dringend tekort aan doktersassistenten in onze regio. UNICUM is samen met de SSFH, HUS, Regio Zorg NU en ROC een project gestart om zij-instromers op te leiden tot doktersassistente en zo een nieuwe instroom mogelijk te maken.
Lees meer »
25-04-2022
Nieuws
UNICUM symposium / 8 november
Op 8 november aanstaande vindt het UNCIUM symposium plaats. Het thema voor deze dag is GGZ. Zet het in je agenda!
Lees meer »
21-04-2022
Nieuws
VIPapp wordt Spreekuur.nl
Werk je op dit moment samen met je patiënten via VIPLive in de VIPapp of ben je van plan VIPLive hier meer voor in te zetten? Vanaf 23 mei zet Calculus de huidige functionaliteiten uit de VIP app over op Spreekuur.nl.
Lees meer »
21-04-2022
Nieuws
Diëtisten UNICUM verenigd
Drie jaar geleden is een groep diëtisten bij elkaar gekomen met het doel zich te verenigen. Helaas werd dit initiatief door Covid gestaakt. Maar op 7 april is er een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Lees meer »
19-04-2022
Nieuws
Samen zoeken naar oplossingen voor personeelstekort
Zorgorganisaties in de regio – zoals de RAVU, huisartsenspoedposten, GGZ en VVT – zoeken samen naar oplossingen voor het personeelstekort waar alle partijen mee te kampen hebben. Ook nieuwe functies waarin medewerkers breder inzetbaar zijn in de acute zorg bieden mogelijkheden.
Lees meer »
15-04-2022
Nieuws
Ingebruikname elektronisch patiëntendossier Diakonessenhuis
Op vrijdag 13 mei zal het Diakonessenhuis overgaan tot het elektronisch patiëntendossier. De Raad van Bestuur licht toe hoe de overgangsfase er uit zal zien en waar je terecht kunt voor vragen.
Lees meer »
05-04-2022
Nieuws
Radiologisch onderzoek in Doorn weer mogelijk
In een eerder bericht meldde wij dat er geen radiologisch onderzoek in polikliniek Doorn mogelijk was. Vanaf woensdag 6 april is dat gelukkig weer mogelijk!
Lees meer »
05-04-2022
Nieuws
Vragenlijsten Positieve Gezondheid in VIPLive
In de zorg richten we ons vaak op gezondheidsproblemen en hoe die te behandelen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Binnen VIPLive zijn er twee functionaliteiten die je op het gebied van Positieve Gezondheid kunnen ondersteunen.
Lees meer »
31-03-2022
Nieuws
Inzage in ziekenhuisdossier door huisartsen
Het is mogelijk om als huisarts inzage te krijgen in het ziekenhuisdossier bij jou ingeschreven patiënten. In het zorgverlenersportaal vind je brieven, uitslagen etc. van jouw patiënten.
Lees meer »
30-03-2022
Nieuws
Tip: Inloggen in Vecozo met UZI-pas
Om gebruik te maken van Vecozo-diensten is het nodig om in te loggen in Vecozo. Wist je dat je dit ook met de UZI-pas kunt doen? Dit heeft verschillende voordelen. Als je met de UZI-pas wilt gaan inloggen, moet je dit wel eerst eenmalig instellen op de Vecozo-website.
Lees meer »
30-03-2022
Nieuws
Even voorstellen!
Van 1 april treedt Toosje Valkenburg in dienst bij UNICUM als interim Medisch Directeur. Wie is Toosje, wat houdt haar bezig en wat zijn haar uitdagingen? Een korte introductie.
Lees meer »
29-03-2022
Nieuws
Anamneseposters
‘Het jeukt’, ‘Ik moet hoesten’, ‘Ik ben verbrand’…….Maak dat maar eens duidelijk in een andere taal. Deze anamneseposters zouden je kunnen helpen.
Lees meer »
24-03-2022
Nieuws
Bericht van ROAZ escalatieteam!
Het is momenteel erg druk bij het St. Antonius ziekenhuis. Dit komt enerzijds door de fair share en anderzijds door personeel wat ziek is. De regionaal coördinator crisisbeheersing vraagt uw aandacht.
Lees meer »
24-03-2022
Nieuws
Training 'eenvoudige gespreksvoering en digitalisatie’
UNICUM biedt in samenwerking met het OPEN programma en Pharos op 21 juni een praktische training aan. Meld je aan!
Lees meer »
24-03-2022
Nieuws
Regiobijeenkomst OPEN: stand van zaken PGO’s
De afgelopen 2 jaar hebben we ons als regio ingezet om online inzage in het patiëntendossier voor onze patiënten mogelijk te maken en te promoten. Eerst via de portalen en apps. Straks via PGO’s. Hiervoor organiseren wij een bijeenkomst op 13 april.
Lees meer »
24-03-2022
Nieuws
Protocollen ‘eenvoudig registreren ketenzorg’
Om de kwaliteit van zorg aan chronische patiënten te monitoren maken de bij UNICUM aangesloten zorgverleners gebruik van rapportages in VIPLive. Met ingang van 1 april is het mogelijk gebruik te maken van HIS-protocollen die kunnen ondersteunen bij de registratie.
Lees meer »
22-03-2022
Nieuws
innovatieprojecten
Zilveren Kruis en UNICUM stimuleren ook in 2022 weer innovatieve projecten. Gezamenlijk kunnen wij besluiten lokale projecten te ondersteunen. Heeft u een goed idee? Wij horen het graag!
Lees meer »
21-03-2022
Nieuws
Veilig verminderen van coloscopieën
Het Diakonessenziekenhuis gaat binnenkort van start met de SUCCEED-EXACT studie. Dit onderzoek heeft als doel om het aantal benodigde coloscopieën bij patiënten met buikpijnklachten veilig te verminderen.
Lees meer »
15-03-2022
Nieuws
Inbraak intern mailaccount
Zoals bekend is er op donderdag 24 februari jl. ingebroken op het mailadres van één van onze medewerkers. Inmiddels zijn alle werkzaamheden rondom dit incident afgerond.
Lees meer »
15-03-2022
Nieuws
Medische hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne
Inmiddels zijn er vluchtelingen uit Oekraïne in Midden-Nederland aangekomen. Het kan dat je gevraagd wordt huisartsenhulp te verlenen. Wat doe je in zo een situatie? Het UNICUM crisisteam geeft toelichting.
Lees meer »
10-03-2022
Nieuws
Advies uitlevering jodiumtabletten
Vanwege signalen uit het hele land over een gestegen vraag naar jodiumtabletten heeft de KNMP contact gezocht met het ministerie van VWS aangaande de verstrekking van KI-tabletten. VWS meldt dat het bestaande advies voor het particulier op voorraad hebben van KI-tabletten ongewijzigd is.
Lees meer »
07-03-2022
Nieuws
Even voorstellen!
Per 1 maart ben ik als consulent GGZ werkzaam bij UNICUM en ben ik onderdeel van de GGZ werkgroep. Deze houdt zich bezig met optimalisering van GGZ zorg voor patiënten in onze regio’s.
Lees meer »
07-03-2022
Nieuws
Dag van de doktersassistente
Vandaag vieren wij de Dag van de doktersassistente.
Lees meer »
03-03-2022
Nieuws
Afschaling Centraal Crisisteam - COVID 19-
Door de positieve ontwikkelingen met betrekking tot Omikron zullen ook de crisisorganisaties worden afgeschaald. We gaan weer terug naar ‘normaal’.
Lees meer »
03-03-2022
Nieuws
Polikliniek Doorn eind maart tijdelijk dicht
Wegens de verhuizing naar een nieuwe locatie is de polikliniek van het Diakonessenhuis in Doorn van 28 maart tm 1 april gesloten. Houd hier bij verwijzing rekening mee.
Lees meer »
01-03-2022
Nieuws
Startcursus Insulinetherapie
Het leerdoel van deze startcursus is huisartsen en POH's voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden.
Lees meer »
24-02-2022
Nieuws
POH netwerkbijeenkomsten over rouw en verlies
Dit voorjaar is het thema van de POH netwerkbijeenkomsten 'Luisteren naar Verlies'.
Lees meer »
24-02-2022
Nieuws
Webinars VIP
In de komende maanden biedt Calculus weer drie interessante webinars over VIP.
Lees meer »
24-02-2022
Nieuws
BBL-leerling zoekt leer-werkplek doktersassistente, voor 1 maart
BBL leerling, doktersassistente, zoekt leer-werkplek, voor 1 maart a.s.
Lees meer »
23-02-2022
Nieuws
O&I: voorbeelden en succesverhalen
Als regio-organisatie werken we aan een duurzame, structurele samenwerkingsstructuur. Dat doen we met behulp van O&I-financiering (organisatie en infrastructuur). Ben je benieuwd naar concrete voorbeelden en succesverhalen over O&I? Lees dan wat collega’s uit UNICUM-werkgebied met O&I-gelden realiseren.
Lees meer »
17-02-2022
Nieuws
Begeleiding bij kinderpalliatieve zorg
Hoe begeleid ik een kind en het gezin in de palliatieve fase? Wat is mijn rol als huisarts in de zorg voor deze kinderen? Heeft u behoefte aan informatie rondom kinderpalliatieve zorg. Het Kinder Comfort Team (KCF) kan u helpen.
Lees meer »
15-02-2022
Nieuws
Herziening boek ‘protocollaire ouderenzorg’
Het boek ‘protocollaire ouderenzorg’ wordt op dit moment herzien en omgevormd tot een boek in de NHG serie ‘… in de eerstelijn’. De eindredacteuren doen een oproep omdat ze hulp hierbij goed kunnen gebruiken.
Lees meer »
15-02-2022
Nieuws
CCQ in beeld: wie helpt mee met de validatie?
De CCQ is een vragenlijst voor het meten van de gezondheidstoestand van patiënten met luchtwegklachten als gevolg van COPD. Wij zijn op zoek naar patiënten die mee willen helpen bij de validatie van de CCQ in beeld.
Lees meer »
07-02-2022
Nieuws
Thuismonitoring en thuisbehandeling bij COVID-19
In het CovidTHERAPY@HOME-onderzoek is het al enige tijd mogelijk acuut benauwde COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk thuisbehandeling aan te bieden inclusief monitoring op afstand, bezoek van een gespecialiseerd verpleegkundige, en zuurstof thuis.
Lees meer »
07-02-2022
Nieuws
Themabijeenkomst Vroegsignalering dementie
Je signaleert bij een jonge patiënt signalen van slechte concentratie, relatie- en werkproblemen en/of burn-outklachten. Wanneer denk je aan dementie? Meld te aan voor een themabijeenkomst van het kenniscentrum ‘Dementie op Jonge Leeftijd’ op 6 april.
Lees meer »
07-02-2022
Nieuws
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Het valt op dat er weinig gemeld wordt over kindermishandeling en huiselijk geweld. Liesbeth van Heel en Floor Verhagen lichten toe hoe de procedure er ook alweer uit ziet.
Lees meer »
07-02-2022
Nieuws
Oproep: Workshop PvA
Wist je dat wij workshops aanbieden om je te helpen bij het schrijven van een PvA? Deze workshops kunnen jou ondersteunen bij het realiseren van je doelen.
Lees meer »
27-01-2022
Nieuws
Inspiratieverhaal Positieve Gezondheid
In de toekomst stroomt Positieve Gezondheid (PG) door de aderen van alle medewerkers! Dat is het doel van Annemiek Wereldsma. Ze vertelt hierover in een nieuw Inspiratieverhaal in het kader van Toekomstbestendige Huisartsenzorg.
Lees meer »
25-01-2022
Nieuws
Aankondiging praktijkbezoeken VIPLive
Huisartsenpraktijken gebruiken VIPLive waarin veel functionaliteiten aanwezig zijn. Tijdens praktijkbezoeken wordt gekeken hoe deze optimaal ingezet kunnen worden.
Lees meer »
19-01-2022
Nieuws
Altrecht gaat anders werken in 2022. Wat betekent dit?
Altrecht werkt vanaf 2022 vanuit vier regio’s en acute psychiatrie. Hiermee verandert ook de aanmeldroute voor verwijzer en patiënt.
Lees meer »
13-01-2022
Nieuws
Nieuw hulpmiddel bij keuze inhalator astma en COPD
Het NHG heeft tabellen ontwikkeld met een overzicht van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD. Deze tabellen vatten voor elke inhalator de belangrijkste kenmerken samen.
Lees meer »
21-12-2021
Nieuws
Druk op spoedzorg in de media
Huisartsenspoedzorg stroomt over. De zorgvraag stijgt en het aantal medewerkers daalt. Afgelopen maand stonden diverse media stil bij deze problematiek. RTL Nieuws, RTV Utrecht en KRO-NCRV geven helder inzicht in hoe de spoedposten onder druk staan.
Lees meer »
21-12-2021
Nieuws
Onderzoek samenwerking triage
UNICUM onderzoekt met een aantal ketenpartners of samenwerking op het gebied van triage in de toekomst kan bijdragen aan de continuïteit, veiligheid en kwaliteit van de acute zorg in onze regio.
Lees meer »
20-12-2021
Nieuws
Op bezoek bij Lida van der Maat
In het decembernummer van het Tijdschrift Voor Praktijkondersteuners (TVPO) komt Lida van der Maat aan het woord. Vanuit UNICUM is zij de vraagbaak voor praktijkondersteuners. TVPO was op bezoek!
Lees meer »
16-12-2021
Nieuws
Netwerk dementie Lekstroom
In het Lekstroomgebied is, naast vele andere netwerkorganisaties, het netwerk Dementie Lekstroom actief. Goed om te weten dat kennis en ervaring rondom dementie regionaal wordt uitgewisseld.
Lees meer »
16-12-2021
Nieuws
Adviezen spirometrie aangepast
In eerdere golven van de corona-pandemie gaf de CASPIR-commissie adviezen over het al dan niet uitvoeren van spirometrie in de huisartsenpraktijk. Deze adviezen zijn echter snel achterhaald. Daarom zijn er handvaten ontwikkeld waarmee huisartsenpraktijken zelf een afweging kunnen maken of spirometrie door kan gaan of niet.
Lees meer »
15-12-2021
Nieuws
Huisartsen en triagisten gezocht voor calamiteitencommissie
UNICUM Huisartsenzorg is per direct op zoek naar huisartsen en triagisten voor de calamiteitencommissie.
Lees meer »
08-12-2021
Nieuws
Levering epoëtines per 2022
De overheid heeft bepaald dat vanaf januari 2022 de epoëtines enkel nog verstrekt mogen worden door de apotheek binnen het ziekenhuis van de voorschrijvende specialist. De poliklinische apotheek van het UMC Utrecht licht dit verder toe.
Lees meer »
07-12-2021
Nieuws
Toegang tot oncologiezorg in de regio
Het Oncologienetwerk Midden-Nederland (Oncomid) heeft de toegang tot de oncologiezorg in onze regio geïnventariseerd. Als huisartsen schrijnende situaties meemaken, wil Oncomid hier graag van op de hoogte worden gebracht.
Lees meer »
30-11-2021
Nieuws
Inspiratie
Op de inspiratiepagina van Toekomstbestendige Huisartsenzorg staan verschillende verhalen van huisartsenpraktijken die zich actief bezighouden met projecten binnen TBHZ. De ervaringen van andere praktijken kunnen helpen bij de uitvoering van uw eigen project. Leer en inspireer!
Lees meer »
30-11-2021
Nieuws
Column: Mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt
Mijn doosje tissues was afgelopen week in één dag op. Veel patiënten, jong en oud, met psychische klachten en de daarbij horende tranen zaten aan mijn bureau. Het aantal consulten voor psychisch leed neemt toe, terwijl de GGZ steeds verder verstopt raakt. Hoe kunnen we hier als huisartsen mee omgaan?
Lees meer »
30-11-2021
Nieuws
Ziekenhuizen staken zo veel mogelijk niet-kritieke planbare zorg
Ook in de regio Midden-Nederland staken de ziekenhuizen per direct zo veel mogelijk niet-kritieke planbare zorg om de toestroom van covid-patiënten op te vangen en de meest urgente non-covid zorg door te laten gaan.
Lees meer »
26-11-2021
Nieuws
Videoboodschap zorgverleners regio Utrecht: 'Help ons helpen'
De druk op alle zorginstellingen in de regio Utrecht is de afgelopen week enorm toegenomen. Zorgverleners roepen inwoners in een gezamenlijke videoboodschap op hen te helpen, om zo te kunnen blijven helpen.
Lees meer »
25-11-2021
Nieuws
OPEN regiobijeenkomst 17 november
Op 17 november vond de online regiobijeenkomst plaats. De presentatie en/of de opname nog eens terugkijken? Alle documenten van deze bijeenkomst zijn vanaf nu beschikbaar.
Lees meer »
25-11-2021
Nieuws
Centraal Crisisteam weer actief
De druk op de huisartsenzorg is ongekend groot en er is steeds meer uitval van personeel door COVID-19 en griep. Zowel de huisartsenpraktijken als de huisartsenposten voor spoed ervaren dit. Het Centraal Crisisteam (CCT) is om deze reden weer actief.
Lees meer »
25-11-2021
Nieuws
De RSO vanuit huisartsperspectief
In de Trijn Nieuwsbrief van deze maand lees je een interview met Hans Erik van Helsdingen, lid van de bestuurlijke vertegenwoordiging van Trijn en directeur van UNICUM over de transformatie naar een RSO. Benieuwd hoe Hans Erik vanuit het huisartsperspectief kijkt naar de transformatie naar een RSO?
Lees meer »
25-11-2021
Nieuws
Planning resultaten praktijkscan
In dit bericht vindt je een overzicht welke praktijk wanneer zijn resultaten kan verwachten.
Lees meer »
22-11-2021
Nieuws
Gezocht: Triagist
UNICUM is voor de huisartsenspoedposten in Zeist en Nieuwegein per direct op zoek naar triagisten, doktersassistenten en verpleegkundigen.
Lees meer »
22-11-2021
Nieuws
Grote druk op zorgketen regio Utrecht
De druk op alle zorginstellingen in de regio Utrecht is de afgelopen week enorm toegenomen. De hele zorgketen in de regio Utrecht doet daarom nu gezamenlijk een dringende oproep: volg de coronamaatregelen en belast de zorg niet onnodig.
Lees meer »
19-11-2021
Nieuws
Gezocht: Kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten
We zijn op zoek naar een enthousiaste kaderhuisarts HVZ die zich voor beide UNICUM-regio’s wil inzetten. Ben je nog bezig met de opleiding tot kaderhuisarts, of ben je bereid deze te gaan volgen? Ook dan horen we graag van je.
Lees meer »
18-11-2021
Nieuws
CCQ in beeld - wie helpt mee met de validatie?
Er is hard gewerkt aan een grafische versie van de CCQ. Omdat dit een bewerking is van de CCQ, is hernieuwde validatie nodig. Het fase 1 onderzoek is afgerond. Wie doet mee met ronde 2: de validatie?
Lees meer »
16-11-2021
Nieuws
Aanpassing inhoud Saltro ‘DM urineonderzoek UNICUM'
Tot nu toe werd bij bovenstaande aanvraag naast de albumine-kreatinine ratio standaard een leucocyten- en nitrietbepaling gedaan. De standaard leucocyten- en nitrietbepaling vervalt en moet apart aangevraagd worden.
Lees meer »
16-11-2021
Nieuws
Inspiratiepagina TBHZ
Op onze website is vanaf vandaag een inspiratiepagina TBHZ actief. Op deze pagina volgen verschillende verhalen van huisartsenpraktijken die zich actief bezighouden met projecten binnen TBHZ.
Lees meer »
15-11-2021
Nieuws
Declareren Toekomstbestendige Huisartsenzorg
Sinds enige tijd is het mogelijk om Toekomstbestendige Huisartsenzorg (TBHZ) te declareren bij de zorgverzekeraar.
Lees meer »
11-11-2021
Nieuws
Aangepaste werkprocessen Diak tijdens update EPD
Binnenkort neemt het Diakonessenhuis de nieuwste versie in gebruik van het elektronisch patiëntendossier (HiX 6.2). De overgang vindt plaats van donderdag 9 december 12.00 uur tot vrijdag 10 december 16.00 uur. Tijdens de overgangsfase gelden andere werkprocessen en maatregelen.
Lees meer »
03-11-2021
Nieuws
Vernieuwde verwijzersnieuwsbrief Diakonessenhuis
De verwijzersnieuwsbrief is verbeterd en gaat verder onder de naam DoktersDichtbij. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en vat het laatste nieuws dat relevant is voor jou als huisarts kort samen.
Lees meer »
03-11-2021
Nieuws
Voorlichtingsmaterialen over COVID-vaccinaties
De GGD regio Utrecht attendeert je graag op handige voorlichtingsmaterialen over vaccinaties. Deze kun je online of geprint gebruiken in de praktijk. Het is ook mogelijk om gedrukte exemplaren te bestellen.
Lees meer »
02-11-2021
Nieuws
Voortgang Toekomstbestendige Huisartsenzorg
Het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg gaat een nieuwe fase in. De meeste praktijkscans zijn ingevuld en het is inmiddels ook mogelijk om Toekomstbestendige Huisartsenzorg te declareren. Een blik vooruit!
Lees meer »
27-10-2021
Nieuws
Adviezen opstarten reguliere chronische longzorg
Huisartsenpraktijken zijn volop bezig om de chronische longzorg weer op te pakken. Door de coronacrisis werd dit een tijd lang zo goed mogelijk op afstand, digitaal of telefonisch ingevuld. De CAHAG heeft meerdere suggesties gedaan voor het weer oppakken van de reguliere zorg en het opstarten van spirometrie.
Lees meer »
26-10-2021
Nieuws