Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU
Welkom bij UNICUM

UNICUM is de regio-organisatie van de huisartsen in Zuidoost-Utrecht (regio ZOU) en Zuidwest-Utrecht (regio Lekstroom). Huisartsen in deze regio’s gaan voor 7x24-uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Per regio hebben de huisartsen zich binnen UNICUM verenigd in een coöperatie. De werkorganisatie UNICUM Huisartsenzorg bv heeft het doel om de aangesloten huisartsen, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

Klik op een van de regio’s rechtsboven om verder te gaan.
Nieuw hulpmiddel bij keuze inhalator astma en COPD
Het NHG heeft tabellen ontwikkeld met een overzicht van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD. Deze tabellen vatten voor elke inhalator de belangrijkste kenmerken samen.
Lees meer »
21-12-2021
Zorgprogramma's
Op bezoek bij Lida van der Maat
In het decembernummer van het Tijdschrift Voor Praktijkondersteuners (TVPO) komt Lida van der Maat aan het woord. Vanuit UNICUM is zij de vraagbaak voor praktijkondersteuners. TVPO was op bezoek!
Lees meer »
16-12-2021
Zorgprogramma's
Netwerk dementie Lekstroom
In het Lekstroomgebied is, naast vele andere netwerkorganisaties, het netwerk Dementie Lekstroom actief. Goed om te weten dat kennis en ervaring rondom dementie regionaal wordt uitgewisseld.
Lees meer »
16-12-2021
Zorgprogramma's
Adviezen spirometrie aangepast
In eerdere golven van de corona-pandemie gaf de CASPIR-commissie adviezen over het al dan niet uitvoeren van spirometrie in de huisartsenpraktijk. Deze adviezen zijn echter snel achterhaald. Daarom zijn er handvaten ontwikkeld waarmee huisartsenpraktijken zelf een afweging kunnen maken of spirometrie door kan gaan of niet.
Lees meer »
15-12-2021
Zorgprogramma's
Column: Mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt
Mijn doosje tissues was afgelopen week in één dag op. Veel patiënten, jong en oud, met psychische klachten en de daarbij horende tranen zaten aan mijn bureau. Het aantal consulten voor psychisch leed neemt toe, terwijl de GGZ steeds verder verstopt raakt. Hoe kunnen we hier als huisartsen mee omgaan?
Lees meer »
30-11-2021
Zorgprogramma's
CCQ in beeld - wie helpt mee met de validatie?
Er is hard gewerkt aan een grafische versie van de CCQ. Omdat dit een bewerking is van de CCQ, is hernieuwde validatie nodig. Het fase 1 onderzoek is afgerond. Wie doet mee met ronde 2: de validatie?
Lees meer »
16-11-2021
Zorgprogramma's
Aanpassing inhoud Saltro ‘DM urineonderzoek UNICUM'
Tot nu toe werd bij bovenstaande aanvraag naast de albumine-kreatinine ratio standaard een leucocyten- en nitrietbepaling gedaan. De standaard leucocyten- en nitrietbepaling vervalt en moet apart aangevraagd worden.
Lees meer »
16-11-2021
Zorgprogramma's
Adviezen opstarten reguliere chronische longzorg
Huisartsenpraktijken zijn volop bezig om de chronische longzorg weer op te pakken. Door de coronacrisis werd dit een tijd lang zo goed mogelijk op afstand, digitaal of telefonisch ingevuld. De CAHAG heeft meerdere suggesties gedaan voor het weer oppakken van de reguliere zorg en het opstarten van spirometrie.
Lees meer »
26-10-2021
Zorgprogramma's
UNICUM aan de slag met GGZ
Voor het vaststellen van thema’s voor het regioplan 2022 noemden zowel huisartsen als ketenpartners met regelmaat de problematiek rond GGZ. Een goede aanleiding voor UNICUM om dit thema op te pakken.
Lees meer »
25-09-2021
Zorgprogramma's
Toolkit ‘Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie’
Op de site van NDF is een handige Toolkit ‘Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie’ beschikbaar. Het is zeker de moeite waard een kijkje te nemen op de site!
Lees meer »
31-08-2021
Zorgprogramma's
Opstellen risicoprofiel voor hart- en vaatziekten bij personen met COPD
De aanwezigheid van COPD lijkt een onafhankelijke voorspeller te zijn voor het krijgen van een hart- en vaatziekte. Het risico op hart- en vaatziekten is bijna 2,5 keer zo hoog. Dan is het noodzakelijk om rekening te houden met de aan- of afwezigheid van COPD. Voor behandeling zijn richtlijnen opgesteld.
Lees meer »
21-07-2021
Zorgprogramma's
Nieuwe leefstijlparagraaf van de NHG
De nieuwe leefstijlparagraaf van de NHG -standaard DM type 2 is uit. Een praktische uitleg in 9 minuten bekijken kan nu! Kijk naar de samenvatting gemaakt door Stichting Langerhans.
Lees meer »
14-07-2021
Zorgprogramma's