Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU
Welkom bij UNICUM

UNICUM is de regio-organisatie van de huisartsen in Zuidoost-Utrecht (regio ZOU) en Zuidwest-Utrecht (regio Lekstroom). Huisartsen in deze regio’s gaan voor 7x24-uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Per regio hebben de huisartsen zich binnen UNICUM verenigd in een coöperatie. De werkorganisatie UNICUM Huisartsenzorg bv heeft het doel om de aangesloten huisartsen, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

Klik op een van de regio’s rechtsboven om verder te gaan.
Pilot thuisbehandeling voor acuut benauwde patiënten breidt uit
Het is vanaf nu mogelijk om patiënten met een acute luchtweginfectie, anders dan COVID-19, thuis te behandelen met zuurstof en centraal te laten monitoren. Ook kun je patiënten met een risico op ernstig beloop, bij wie je graag een extra 'vinger aan de pols' zou willen, op afstand laten monitoren (zonder zuurstof).
Lees meer »
27-01-2023
Zorgprogramma's
ONZe: toekomstbestendige ouderenzorg in regio ZOU
De ouderenzorgorganisaties in Zuidoost bundelen hun krachten in het netwerk ONZe: Ouderengeneeskundig Netwerk Zuidoost eerstelijn.
Lees meer »
28-09-2022
Zorgprogramma's
Inschrijven - UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken
Kom ook op dinsdag 8 november naar het UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken – in Slot Zeist, waar ‘samen bijdragen aan mentale gezondheid’ centraal staat.
Lees meer »
17-08-2022
Zorgprogramma's
Column ‘Creëer voor jezelf een mini-ggz zonder bureaucratie’
In IJsselstein zijn we bezig het GGZ-domein wat beter in kaart te brengen. Wat is er allemaal voor de patiënt met mentale problematiek? Welke partijen zijn betrokken, hoe zijn we bereikbaar en waar ligt ieders expertise? Hoewel ik al bijna 25 jaar in IJsselstein werk, moet ik met schroom bekennen dat ik schrok van mijn gebrek aan overzicht en kennis.
Lees meer »
18-05-2022
Zorgprogramma's
Suïcidepreventie
Het aantal jongeren dat overlijdt aan zelfdoding neemt toe. Door suïcidaliteit op tijd te signaleren neemt het risico op zelfdoding af. Daarom is Altrecht Jeugd een telefonische advieslijn voor zorgprofessionals gestart: het suïcide-expertiseteam jeugd.
Lees meer »
12-05-2022
Zorgprogramma's
UNICUM symposium / 8 november
Op 8 november aanstaande vindt het UNCIUM symposium plaats. Het thema voor deze dag is GGZ. Zet het in je agenda!
Lees meer »
21-04-2022
Zorgprogramma's
Diëtisten UNICUM verenigd
Drie jaar geleden is een groep diëtisten bij elkaar gekomen met het doel zich te verenigen. Helaas werd dit initiatief door Covid gestaakt. Maar op 7 april is er een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Lees meer »
19-04-2022
Zorgprogramma's
Even voorstellen!
Per 1 maart ben ik als consulent GGZ werkzaam bij UNICUM en ben ik onderdeel van de GGZ werkgroep. Deze houdt zich bezig met optimalisering van GGZ zorg voor patiënten in onze regio’s.
Lees meer »
07-03-2022
Zorgprogramma's
Herziening boek ‘protocollaire ouderenzorg’
Het boek ‘protocollaire ouderenzorg’ wordt op dit moment herzien en omgevormd tot een boek in de NHG serie ‘… in de eerstelijn’. De eindredacteuren doen een oproep omdat ze hulp hierbij goed kunnen gebruiken.
Lees meer »
15-02-2022
Zorgprogramma's
CCQ in beeld: wie helpt mee met de validatie?
De CCQ is een vragenlijst voor het meten van de gezondheidstoestand van patiënten met luchtwegklachten als gevolg van COPD. Wij zijn op zoek naar patiënten die mee willen helpen bij de validatie van de CCQ in beeld.
Lees meer »
07-02-2022
Zorgprogramma's
Nieuw hulpmiddel bij keuze inhalator astma en COPD
Het NHG heeft tabellen ontwikkeld met een overzicht van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD. Deze tabellen vatten voor elke inhalator de belangrijkste kenmerken samen.
Lees meer »
21-12-2021
Zorgprogramma's
Op bezoek bij Lida van der Maat
In het decembernummer van het Tijdschrift Voor Praktijkondersteuners (TVPO) komt Lida van der Maat aan het woord. Vanuit UNICUM is zij de vraagbaak voor praktijkondersteuners. TVPO was op bezoek!
Lees meer »
16-12-2021
Zorgprogramma's