Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU
Welkom bij UNICUM

UNICUM is de regio-organisatie van de huisartsen in Zuidoost-Utrecht (regio ZOU) en Zuidwest-Utrecht (regio Lekstroom). Huisartsen in deze regio’s gaan voor 7x24-uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Per regio hebben de huisartsen zich binnen UNICUM verenigd in een coöperatie. De werkorganisatie UNICUM Huisartsenzorg bv heeft het doel om de aangesloten huisartsen, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

Klik op een van de regio’s rechtsboven om verder te gaan.
UNICUM aan de slag met GGZ
Voor het vaststellen van thema’s voor het regioplan 2022 noemden zowel huisartsen als ketenpartners met regelmaat de problematiek rond GGZ. Een goede aanleiding voor UNICUM om dit thema op te pakken.
Lees meer »
25-09-2021
Zorgprogramma's
Toolkit ‘Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie’
Op de site van NDF is een handige Toolkit ‘Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie’ beschikbaar. Het is zeker de moeite waard een kijkje te nemen op de site!
Lees meer »
31-08-2021
Zorgprogramma's
Opstellen risicoprofiel voor hart- en vaatziekten bij personen met COPD
De aanwezigheid van COPD lijkt een onafhankelijke voorspeller te zijn voor het krijgen van een hart- en vaatziekte. Het risico op hart- en vaatziekten is bijna 2,5 keer zo hoog. Dan is het noodzakelijk om rekening te houden met de aan- of afwezigheid van COPD. Voor behandeling zijn richtlijnen opgesteld.
Lees meer »
21-07-2021
Zorgprogramma's
Nieuwe leefstijlparagraaf van de NHG
De nieuwe leefstijlparagraaf van de NHG -standaard DM type 2 is uit. Een praktische uitleg in 9 minuten bekijken kan nu! Kijk naar de samenvatting gemaakt door Stichting Langerhans.
Lees meer »
14-07-2021
Zorgprogramma's
Herziene NHG-Standaard COPD
De NHG-Standaard COPD is na 6 jaar herzien. De standaard geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring van COPD. Irene van der Weerdt-Bakker, kaderhuisarts astma/COPD bespreekt de belangrijkste wijzigingen in het COPD en Astma Bulletin Huisartsgeneeskunde.
Lees meer »
08-07-2021
Zorgprogramma's
Doe je mee aan de training Zingeving?
Op 5 juli staat de training Zingeving op de agenda. Tijdens deze training verkennen we met elkaar o.l.v. docent Eva Smit (Centrum voor Levensvragen Zuidoost Utrecht) het gebied van zingeving.
Lees meer »
24-06-2021
Zorgprogramma's
CAHAG-advies herstart spirometrie in de huisartsenpraktijk
Spirometrie draagt bij aan het diagnosticeren en monitoren van astma en COPD in de huisartsenpraktijk. Om die reden is het advies van de CAHAG om spirometrie onder gecontroleerde condities weer op te starten in de huisartsenpraktijk.
Lees meer »
14-06-2021
Zorgprogramma's
Gezocht: Doktersassistente in Nieuwegein
Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan in Nieuwegein is op zoek naar een gediplomeerde doktersassistente voor 24-32 uur per week.
Lees meer »
31-05-2021
Zorgprogramma's
Dag van de POH
Afgelopen zaterdag, 22 mei, was het de jaarlijkse 'Dag van de Praktijkondersteuner'. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor alle praktijkondersteuners en specialisaties hierin; POH GGZ, POH Ouderen, POH Jeugd, POH Dementie en POH Palliatief en of een combinatie van deze expertisegebieden.
Lees meer »
25-05-2021
Zorgprogramma's
Terugkoppeling glucose uitslagen Saltro
Sinds februari heeft er een wijziging plaatsgevonden in de terugkoppeling van glucose uitslagen van Saltro. Het is de bedoeling dat de afnamemedewerker de nuchter-/niet nuchterstatus van de patiënt uitvraagt. Dit blijkt in praktijk helaas niet consequent te gebeuren.
Lees meer »
11-05-2021
Zorgprogramma's
Bericht CAHAG: Nog geen herstart spirometrie mogelijk
Helaas is er nog geen herstart spirometrie in de huisartsenpraktijk mogelijk. We kunnen op dit moment nog niet adviseren om spirometrie te hervatten. Momenteel hebben zo’n 3,9 miljoen Nederlanders tenminste een vaccinatie gehad en dat aantal neemt snel toe.
Lees meer »
10-05-2021
Zorgprogramma's
Interview met kaderarts Brenda Ott in De Jonge Specialist
Een passie voor kwetsbare ouderen, hun levensverhalen en zorg rondom het levenseinde maakt dat Brenda Ott, huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde, zich heeft toegelegd op positieve gezondheid en advance care planning (ACP). Ott vertelt in het tijdschrift De Jonge Specialist over haar bijzondere loopbaan.
Lees meer »
03-05-2021
Zorgprogramma's