Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU
Welkom bij UNICUM

UNICUM is de regio-organisatie van de huisartsen in Zuidoost-Utrecht (regio ZOU) en Zuidwest-Utrecht (regio Lekstroom). Huisartsen in deze regio’s gaan voor 7x24-uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Per regio hebben de huisartsen zich binnen UNICUM verenigd in een coöperatie. De werkorganisatie UNICUM Huisartsenzorg bv heeft het doel om de aangesloten huisartsen, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

Klik op een van de regio’s rechtsboven om verder te gaan.
Dag van de Huisarts
Gefeliciteerd! Vandaag is het Wereld Huisartsendag. Houd daarom je brievenbus in de gaten!
Lees meer »
19-05-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Nieuwe testronde Skillmix
Kennisorganisatie Nivel ontwikkelt voor de huisartsenzorg een instrument dat helpt bij het optimaliseren van de samenstelling van het personeel dat zowel in de dag- als avond-, nacht en weekendzorg (ANW-zorg) werkt. Ze vragen daarbij de hulp van huisartsen.
Lees meer »
17-05-2022
UNICUM Huisartsenzorg
CovidTHERAPY@HOME
Rick van Uum, huisarts te Zeist is per 1 april als postdoc-onderzoeker in het Julius Centrum begonnen binnen het CovidTherapy@Home project. Hij zal zich bezighouden met het verder uitrollen en uitwerken van de (pilot)studie CovidTHERAPY@HOME. Graag praat hij je bij.
Lees meer »
16-05-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Suïcidepreventie
Het aantal jongeren dat overlijdt aan zelfdoding neemt toe. Door suïcidaliteit op tijd te signaleren neemt het risico op zelfdoding af. Daarom is Altrecht Jeugd een telefonische advieslijn voor zorgprofessionals gestart: het suïcide-expertiseteam jeugd.
Lees meer »
12-05-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Tekort aan bloeddonoren in onze regio
Vanuit Sanquin is gevraagd of de UNICUM huisartsenpraktijken een rol kunnen spelen bij het onder de aandacht brengen van het belang van bloeddonorschap. Er is een teruglopend donorbestand in onze regio, waardoor nieuwe donoren moeten worden geworven.
Lees meer »
04-05-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Activiteiten TBHZ in mei en juni
In samenwerking met verschillende experts organiseert het programmateam TBHZ in mei en juni een aantal workshops, werksessies en demosessies. Aanmelden hiervoor kan via de scholingskalender.
Lees meer »
25-04-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Verdere ontwikkelingen rondom Spreekuur.nl
Werk je op dit moment samen met je patiënten via VIPLive in de VIPapp of ben je van plan VIPLive hier meer voor in te zetten? Vanaf 23 mei zet Calculus de huidige functionaliteiten uit de VIP app over op Spreekuur.nl. Met dit bericht geven we alvast aanvullende informatie.
Lees meer »
25-04-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Zij-instromers opleiden tot doktersassistent via BBL-traject
Er is een dringend tekort aan doktersassistenten in onze regio. UNICUM is samen met de SSFH, HUS, Regio Zorg NU en ROC een project gestart om zij-instromers op te leiden tot doktersassistente en zo een nieuwe instroom mogelijk te maken.
Lees meer »
25-04-2022
UNICUM Huisartsenzorg
UNICUM symposium / 8 november
Op 8 november aanstaande vindt het UNCIUM symposium plaats. Het thema voor deze dag is GGZ. Zet het in je agenda!
Lees meer »
21-04-2022
UNICUM Huisartsenzorg
VIPapp wordt Spreekuur.nl
Werk je op dit moment samen met je patiënten via VIPLive in de VIPapp of ben je van plan VIPLive hier meer voor in te zetten? Vanaf 23 mei zet Calculus de huidige functionaliteiten uit de VIP app over op Spreekuur.nl.
Lees meer »
21-04-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Diëtisten UNICUM verenigd
Drie jaar geleden is een groep diëtisten bij elkaar gekomen met het doel zich te verenigen. Helaas werd dit initiatief door Covid gestaakt. Maar op 7 april is er een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Lees meer »
19-04-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Ingebruikname elektronisch patiëntendossier Diakonessenhuis
Op vrijdag 13 mei zal het Diakonessenhuis overgaan tot het elektronisch patiëntendossier. De Raad van Bestuur licht toe hoe de overgangsfase er uit zal zien en waar je terecht kunt voor vragen.
Lees meer »
05-04-2022
UNICUM Huisartsenzorg