Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU
Welkom bij UNICUM

UNICUM is de regio-organisatie van de huisartsen in Zuidoost-Utrecht (regio ZOU) en Zuidwest-Utrecht (regio Lekstroom). Huisartsen in deze regio’s gaan voor 7x24-uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Per regio hebben de huisartsen zich binnen UNICUM verenigd in een coöperatie. De werkorganisatie UNICUM Huisartsenzorg bv heeft het doel om de aangesloten huisartsen, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

Klik op een van de regio’s rechtsboven om verder te gaan.
30 mei: VIPapp wordt Spreekuur.nl
Op 30 mei zet Calculus de huidige functionaliteiten uit de VIPapp over op Spreekuur.nl. Patiënten die de VIPapp gebruiken, krijgen hiervoor een automatische uitnodiging als hun gegevens in VIPLive compleet zijn.
Lees meer »
18-05-2022
Digitalisering
Nieuwe testronde Skillmix
Kennisorganisatie Nivel ontwikkelt voor de huisartsenzorg een instrument dat helpt bij het optimaliseren van de samenstelling van het personeel dat zowel in de dag- als avond-, nacht en weekendzorg (ANW-zorg) werkt. Ze vragen daarbij de hulp van huisartsen.
Lees meer »
17-05-2022
Digitalisering
Update vragenlijsten VIPLive
Vanuit VIPLive kun je vragenlijsten versturen naar patiënten en mantelzorgers. Ook kun je de vragenlijsten direct (samen met de patiënt) invullen. Het aanbod van vragenlijsten is geüpdatet.
Lees meer »
25-04-2022
Digitalisering
Activiteiten TBHZ in mei en juni
In samenwerking met verschillende experts organiseert het programmateam TBHZ in mei en juni een aantal workshops, werksessies en demosessies. Aanmelden hiervoor kan via de scholingskalender.
Lees meer »
25-04-2022
Digitalisering
Verdere ontwikkelingen rondom Spreekuur.nl
Werk je op dit moment samen met je patiënten via VIPLive in de VIPapp of ben je van plan VIPLive hier meer voor in te zetten? Vanaf 23 mei zet Calculus de huidige functionaliteiten uit de VIP app over op Spreekuur.nl. Met dit bericht geven we alvast aanvullende informatie.
Lees meer »
25-04-2022
Digitalisering
VIPapp wordt Spreekuur.nl
Werk je op dit moment samen met je patiënten via VIPLive in de VIPapp of ben je van plan VIPLive hier meer voor in te zetten? Vanaf 23 mei zet Calculus de huidige functionaliteiten uit de VIP app over op Spreekuur.nl.
Lees meer »
21-04-2022
Digitalisering
Vragenlijsten Positieve Gezondheid in VIPLive
In de zorg richten we ons vaak op gezondheidsproblemen en hoe die te behandelen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Binnen VIPLive zijn er twee functionaliteiten die je op het gebied van Positieve Gezondheid kunnen ondersteunen.
Lees meer »
31-03-2022
Digitalisering
Inzage in ziekenhuisdossier door huisartsen
Het is mogelijk om als huisarts inzage te krijgen in het ziekenhuisdossier bij jou ingeschreven patiënten. In het zorgverlenersportaal vind je brieven, uitslagen etc. van jouw patiënten.
Lees meer »
30-03-2022
Digitalisering
Tip: Inloggen in Vecozo met UZI-pas
Om gebruik te maken van Vecozo-diensten is het nodig om in te loggen in Vecozo. Wist je dat je dit ook met de UZI-pas kunt doen? Dit heeft verschillende voordelen. Als je met de UZI-pas wilt gaan inloggen, moet je dit wel eerst eenmalig instellen op de Vecozo-website.
Lees meer »
30-03-2022
Digitalisering
Training 'eenvoudige gespreksvoering en digitalisatie’
UNICUM biedt in samenwerking met het OPEN programma en Pharos op 21 juni een praktische training aan. Meld je aan!
Lees meer »
24-03-2022
Digitalisering
Regiobijeenkomst OPEN: stand van zaken PGO’s
De afgelopen 2 jaar hebben we ons als regio ingezet om online inzage in het patiëntendossier voor onze patiënten mogelijk te maken en te promoten. Eerst via de portalen en apps. Straks via PGO’s. Hiervoor organiseren wij een bijeenkomst op 13 april.
Lees meer »
24-03-2022
Digitalisering
Protocollen ‘eenvoudig registreren ketenzorg’
Om de kwaliteit van zorg aan chronische patiënten te monitoren maken de bij UNICUM aangesloten zorgverleners gebruik van rapportages in VIPLive. Met ingang van 1 april is het mogelijk gebruik te maken van HIS-protocollen die kunnen ondersteunen bij de registratie.
Lees meer »
22-03-2022
Digitalisering