Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU
Welkom bij UNICUM

UNICUM is de regio-organisatie van de huisartsen in Zuidoost-Utrecht (regio ZOU) en Zuidwest-Utrecht (regio Lekstroom). Huisartsen in deze regio’s gaan voor 7x24-uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Per regio hebben de huisartsen zich binnen UNICUM verenigd in een coöperatie. De werkorganisatie UNICUM Huisartsenzorg bv heeft het doel om de aangesloten huisartsen, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

Klik op een van de regio’s rechtsboven om verder te gaan.
Inschrijven - UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken
Kom ook op dinsdag 8 november naar het UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken – in Slot Zeist, waar ‘samen bijdragen aan mentale gezondheid’ centraal staat.
Lees meer »
17-08-2022
Scholing
Startcursus Insulinetherapie
Het leerdoel van deze startcursus is huisartsen en POH's voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden.
Lees meer »
24-02-2022
Scholing
POH netwerkbijeenkomsten over rouw en verlies
Dit voorjaar is het thema van de POH netwerkbijeenkomsten 'Luisteren naar Verlies'.
Lees meer »
24-02-2022
Scholing
Webinars VIP
In de komende maanden biedt Calculus weer drie interessante webinars over VIP.
Lees meer »
24-02-2022
Scholing