Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

NHG Standaard COPD


16-09-2021 | 18:00 uur

NHG Standaard COPD

doelgroep: Huisartsen | POH | Praktijkverpleegkundigen
locatie: UNICUM Rembrandtlaan 1A, 3723 BG Bilthoven
Aanvullende informatie:

De nieuwe NHG-standaard COPD is in april 2021 gepubliceerd. Deze nascholing neemt u mee in de wijzigingen ten opzichte van de oude standaard (2015).

Bijvoorbeeld: in de herziene NHG-Standaard is de indeling van de ziektelast gewijzigd van 3 naar 2 niveaus. Er is nu sprake van lichte ziektelast of verhoogde ziektelast. Hierdoor wordt sneller duidelijk welke patiënt intensieve begeleiding nodig heeft. Of: bij de medicamenteuze behandeling van COPD is een nuance aangebracht alvorens ICS voor te schrijven bij twee of meer longaanvallen.

Leerdoelen:  

  • Vertellen welke aanpassingen zijn doorgevoerd in de nieuwe NHG-Standaard;
  • De mogelijkheden van de niet-medicamenteuze behandeling toelichten;
  • Uitleggen waarom er een aanpassing is gedaan bij de medicamenteuze behandeling;
  • Toelichten wat een longaanval actieplan is en wanneer deze wordt ingezet.

 

Doelgroep: Huisarts, praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige

Deelnamekosten: 75 euro voor HA en 35 euro voor overige zorgprofessionals  > Aanmelden voor deze bijeenkomst