Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Webinar cultuursensitief werken in de laatste levensfase


07-06-2021 | 19:30 uur

Webinar cultuursensitief werken in de laatste levensfase

doelgroep: Huisartsen | POH | POH-S
locatie: Digitaal
Aanvullende informatie:

In de dagelijkse zorgpraktijk ontmoet je mensen van allerlei culturen en religies. Met name rondom ziekte en overlijden kunnen grote verschillen in zienswijze en opvattingen bestaan. Kennis over en inzicht in rituelen, gebruiken en visies op sterven in verschillende religies en culturen is belangrijk om goede zorg te bieden, die recht doet aan de patiënt waar je voor zorgt.

Naast deze kennis wil de scholing ook bewustwording van de rol van je eigen waarden in de zorg aanreiken.

Marije Vermaas, Geestelijk Verzorger bij Centrum voor Levensvragen Lekstroom zal de scholing verzorgen in samenwerking met Mualla Kaya, Islamitisch Geestelijk Verzorger.

Programma-inhoud en leerdoelen:

  • Cultuursensitief werken
  • Bewustwording eigen wereldvisie en waarden
  • Inzicht verschillende waarden in diverse religies
  • Bovenstaande mede adhv casuïstiek
  • Kennis van informatiebronnen over culturele verschillen

Maandag 7 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur via een online bijeenkomst. 

Doelgroepen: Huisarts, POH, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, casemanager 

Deze nascholing is geaccrediteerd door AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1): 2 punten.

 

 

 

 

 

 > Aanmelden voor deze bijeenkomst