Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Startcursus insulinetherapie


31-05-2021 | 19:00 uur

Startcursus insulinetherapie

doelgroep: Huisartsen | POH | Praktijkverpleegkundigen
locatie: Digitaal
Aanvullende informatie:

Insulinetherapie is in de eerstelijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het toepassen van insulinetherapie is het van belang om voldoende kennis te hebben en ervaring op te doen (en te behouden). De cursus wordt gegeven in drie delen: module 1 en 2 zijn twee online avonden en module 3 zal, indien mogelijk, in fysieke vorm worden gegeven bij Onze Huisartsen in Velp. Tussen module 2 en 3 zit een periode van ongeveer 4 weken waarin u ervaring kunt opdoen en casuïstiek kunt verzamelen om tijdens module 3 te bespreken.

Leerdoel
Het belangrijkste leerdoel van de Startcursus Insulinetherapie in de eerstelijn is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft, bent u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden.

Deze nascholing wordt online gegeven en bestaat uit drie bijeenkomsten. Indien u zich aanmeldt voor de eerste online bijeenkomst, wordt u ook verwacht bij module 2 en 3.

module 1 op 31 mei 2021 van 19.00 – 21.30 uur (online)

module 2 op 7 juni 2021 van 19.00 – 21.30 uur (online)

module 3 op 5 juli 2021 van 18.00 – 21.30 uur (indien mogelijk fysiek bij Onze Huisartsen in Velp)

Leerdoelen
Kennis:

- Fysiologie van de normale insulineproductie, inclusief het verschil daarbij tussen type 1 en 2 diabetes mellitus (DM)
- Relatie insulinebehoefte met voeding, beweging, stress, ziekte en reizen
- Randvoorwaarden behorend bij insulinetherapie
- Verschillende fasen van insulinetherapie
- Zelfcontrole (instructie, educatie, evaluatie)
- Pen/spuitinstructie (instructie, educatie, evaluatie)
- Profielen van de verschillende insulines
- Moment waarop gestart wordt met insulinetherapie
- Startschema’s (1dd, 2dd en 4dd insulineregimes)
- Aanpassen van insulineschema’s
- Ontregeling en hoe te reageren (hypo- en hyperglykemie)
- Insulinegebruik bij verre reizen en sport
- Gevolgen en preventie van spuitinfiltraten
- Driemaandelijkse en jaarcontrole m.b.t. insulinetherapie

Vaardigheden:

- Patiënt kunnen instrueren over zelfcontrole van de bloedglucose en hoe deze te interpreteren
- Patiënt kunnen instrueren over toedienen van insuline.
- Aanpassen insulineschema’s

De cursist kent hierbij veel zelfwerkzaamheid en wordt “aan de hand meegenomen” bij het instellen van een zelf ingebrachte patiënt. De cursus wordt gegeven door een ervaren huisarts en diabetesverpleegkundige van Langerhans.

Kosten

Deelnamekosten bedragen 395 euro. 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door het ABC1 van de KNMG, de V&VN en de NVvPO voor 8 punten.

 > Aanmelden voor deze bijeenkomst