Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Langerhans thema avond Behandeling van kwetsbare patienten met diabetes (Module 1)


15-06-2021 | 19:30 uur

Langerhans thema avond Behandeling van kwetsbare patienten met diabetes (Module 1)

doelgroep: Huisartsen | POH
locatie: Digitaal
Aanvullende informatie:

De Langerhans thema-avond 2021: 'Behandeling van kwetsbare patiënten met
diabetes - een praktisch handvat voor verantwoorde afbouw van glucose-, bloeddruk- en lipidenverlagende medicatie'. (Online scholing op 15 en 22 juni, 19.30-21.00 uur)  

Het thema dat centraal staat binnen de Thema-avond 2021 is het afbouwen van medicatie bij kwetsbare patiënten met diabetes. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Waarom verschil in intensiteit behandeling?
- Ouderen met kwetsbaarheid/complexiteit
- Vaststellen kwetsbaarheid: hoe doe je dat?
- Hoe stel je persoonlijke streefwaarden vast bij ouderen?
- Hoe bepaal je of er sprake is van overbehandeling?
- Hoe pak je overbehandeling aan?
Uiteraard staat ook in deze Langerhans-scholing de casuïstiek centraal.

Leerdoelen
Na deze scholing is de cursist beter in staat om:
- In te schatten of een oudere vitaal of kwetsbaar is
- Een grove schatting te maken van de levensverwachting
- Samen met de kwetsbare oudere streefwaarden voor HbA1c, bloeddruk en LDL vast te
stellen
- Te signaleren of een kwetsbare oudere wordt overbehandeld
- Na signalering van overbehandeling stapsgewijs de medicatie af te bouwen.

Docenten
Mariska Brinkers (kaderhuisarts DM UNICUM) en een docent van Langerhans

Belangrijk!
De online scholing betreft 3 contacturen verdeeld over twee avonden, 15 juni (module 1) en 22 juni (module 2). Tijdstip: 19.30 uur - 21.00 uur. Door u in te schrijven voor 15 juni bent u automatisch ook deelnemer op 22 juni. De modules zijn niet los te volgen. 

Kosten
Kosten deelname bedraagt 75 euro voor huisartsen en 35 euro voor overige zorgverleners

Accreditatie wordt aangevraagd.> Aanmelden voor deze bijeenkomst