Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Het Vrouwenhart


25-03-2021 | 19:00 uur

Het Vrouwenhart

doelgroep: Praktijkassistentes
locatie: Digitaal
Aanvullende informatie:

Het is veel in het nieuws de laatste tijd. Het vrouwenhart zou zoveel anders zijn dan dat van mannen. Cardiale klachten bij vrouwen worden niet op waarde geschat en vrouwen worden onderbehandeld. 
Maar is dat wel zo? Zijn er wezenlijke verschillen? Cardiovasculaire risicofactoren bij vrouwen zijn inderdaad anders en de pathofysiologie eveneens. Maar het is goed onderscheid te maken tussen mythes en werkelijkheid!

We gaan op reis door het vrouwenhart, op zoek naar de laatste evidence. Is het vrouwenhart zo complex? Of valt het mee en moeten we alleen een beetje beter luisteren?

Leerdoelen

De deelnemer heeft kennis opgedaan met betrekking tot:

  • de prevalentie en mortaliteit van hart- en vaatziekten in Nederland en de verschillen daarin tussen mannen en vrouwen
  • postmenopauzale veranderingen en vrouw-specifieke risicofactoren op hart- en vaatziekten
  • sekseverschillen bij coronairziekten
  • verschil in symptomen en behandeling van ACS bij man en vrouw

Bespreking van casuïstiek en discussie zijn onderdeel van deze scholing.

Programma

19.00 uur        Aanvang online scholing
21.00 uur        Einde online scholing

Docent

Paul Smits, kaderhuisarts Hart- en vaatziekten, huisartsopleider

Kosten

Deelnamekosten bedragen 75 euro voor huisartsen en 35 euro voor overige zorgverleners. 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het ABC1 van de KNMG, de V&VN en de NVvPO voor 2 punten.> Aanmelden voor deze bijeenkomst