Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Thema-avond CVRM Lekstroom


10-03-2020 | 18:00 uur

Thema-avond CVRM voor praktijkassistenten

doelgroep: Praktijkassistentes
locatie:
Aanvullende informatie:


Deze nascholing is bedoeld voor praktijkassistenten uit de regio's ZOU en Lekstroom. De leerdoelen zijn als volgt:
 

  • De deelnemer kent de factoren die een verhoogd risico betekenen voor hart- en vaatziekten zoals roken, hypertensie, afwijkend lipidenspectrum, (micro)albuminurie, overgewicht, bewegingsarmoede, familieanamnese etc.;
  • De deelnemer kan laboratoriumonderzoek interpreteren, met name lipidenspectrum, serumkreatinine, serumkalium, kreatinine/ albumine ratio., GFR, glucose;
  • De deelnemer kan een risicoprofiel opstellen; leeftijd, geslacht, roken, familieanamnese, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, systolische bloeddruk, BMI, middelomtrek, lipidenspectrum, glucosegehalte, serumkreatininegehalte (MDRD of eGFR), micro-/macro-albuminurie;
  • De deelnemer kan een risicoschatting maken aan de hand van het opgestelde risicoprofiel;
  • De deelnemer kan bloeddrukmetingen op de praktijk, thuismetingen, lengte en gewicht, BMI, pols, middelomtrek, EAI (enkel arm index) uitvoeren;
  • De deelnemer kan adviezen geven op het gebied van leefstijl;.
  • De deelnemer weet welke onderdelen tijdens een consult CVRM aan de orde dienen te komen.

Tarief deelname: 35,- euro. 

> Inschrijven voor deze cursus