Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Gezamenlijke uitvoering Meer Tijd Voor de Patiënt


1-12-2022

 

Gezamenlijke uitvoering Meer Tijd Voor de Patiënt 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat dat zorgverzekeraars in 2023 voor in ieder geval 4,3 miljoen verzekerden ‘Meer Tijd Voor de Patiënt’ (MTVP) gaan inkopen. LHV, InEen en ZN maken nu concrete afspraken over hoe huisartsen en regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) in 2023 kunnen starten met MTVP. 

Begin oktober is het traject gestart voor het opstellen van een leidraad en het schrijven van één of meerdere prestaties MTVP (waaronder ook Krachtige Basiszorg valt) voor het jaar 2023. Ook wordt onderzocht:

  • Hoe de structurele bekostiging van MTVP vanaf 2024 kan worden uitgevoerd. Uitvoering door de NZA.
  • Op welke wijze individuele huisartsen en regio-organisaties ondersteund gaan worden bij de totstandkoming van MTVP, in samenwerking met VWS.
  • Hoe het geregeld gaat worden dat huisartsen en regio-organisaties geen nadeel gaan ondervinden van latere betalingen: financiële middelen voor MTVP zijn voor het gehele jaar 2023 beschikbaar.

Wat betekent dit voor de contractering 2023?
Omdat een aantal zaken nog landelijk uitgewerkt wordt, kunnen de MTVP-afspraken in de huidige contracten voor 2023 nog niet worden meegenomen. Contractering MTVP voor zowel de individuele huisartsen als de RHO vindt aanvullend op de contractering 2023 plaats. Individuele gesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over al lopende initiatieven kunnen worden gecontinueerd.