Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Impressie van eerste pilotdag in het ZCC


1-12-2022

Pilot intensievere samenwerking in de acute zorg

Impressie eerste pilotdag door Claire Tilbury

Op zaterdag 26 november 2022 ging de pilot rond intensievere samenwerking in de acute zorg in het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland van start. Op vijftien zaterdagen werken verschillende eerstelijns acute-zorgaanbieders intensief samen in de triage om te onderzoeken hoe zij samen kunnen zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek. Claire Tilbury, huisarts en medisch directeur van de huisartsenspoedpost in Zeist vertelt over deze eerste pilotdag.

“Met triagiste Corrie Tol en student-triagist Bart Kohlen was ik vanuit UNICUM aanwezig. Samen met twee centralisten van de ambulancezorg (RAVU), medewerkers acute GGZ (Altrecht) en een medewerker Coördinatie Tijdelijk Verblijf (regionale verpleeghuizen) mochten we de pilot aftrappen. De medewerker Tijdelijk Verblijf werd voorafgaand aan de pilot door UNICUM opgeleid als junior triagist en vervulde een dubbele rol.

We begonnen met een kennismaking met de andere disciplines op de werkvloer en een centrale briefing. Daarna heb ik als coördinatie-arts mijn directe collega regieartsen een digitale rondleiding en introductie op het ZCC gegeven via videobellen. Gelukkig was alles goed voorbereid. De ict en telefonie werkten goed en het werken in het ZCC voelde vertrouwd zoals op de huisartsenspoedpost. Omdat de regieartsen goed wisten welke disciplines aanwezig waren op het ZCC kwamen al snel na start van de dienst de eerste consulten binnen van onze collega’s uit Zeist en Nieuwegein.

Een paar voorbeelden:

  • Man (24) belt de huisartsenspoedpost. Hij wil een huisarts zien zodat deze een operatie aan zijn arm kan uitvoeren, omdat deze scheef zou groeien. Mijn collega’s van de post vermoedden dat hier mogelijk psychiatrie meespeelde. De vraag bij het ZCC was dan ook of de crisisdienst hulp kon bieden. De medewerker van de crisisdienst kon deze patiënt oproepen in haar patiëntendossier, heeft vervolgens contact opgenomen met deze voor hen reeds bekende patiënt en de zorg verder overgenomen.
  • Een verzorgende van een psychiatrische kliniek belt op om te vragen of er een huisarts kan komen. Een vrouw is twee uur geleden ontslagen uit het ziekenhuis na een verblijf in verband met ophanging in de dagen ervoor. De verzorgende kan de zorgvraag niet aan: er is te weinig personeel voor zo’n complexe patiënt. De vrouw wil niet drinken en is passief. De regiearts neemt contact op met het ZCC: kent de crisisdienst deze patiënte en kunnen zij hier van betekenis zijn? De crisisdienst geeft aan dat de vraag van de verzorgende een zorgvraag is. De crisisdienst heeft een directe lijn met deze psychiatrische instelling en wist mij te vertellen dat deze verzorgende raad moet vragen aan de dagoudste (verpleegkundige). Deze informatie gaf meer inzicht en maakte duidelijk dat de huisartsenpost niet direct een rol hoeft te spelen in deze zorgvraag. Binnen 24 uur na ontslag mag overlegd worden met het ziekenhuis.
  • Een huisarts heeft een visite gedaan bij een patiënt en deze persoon ingestuurd naar de SEH voor analyse. Na onderzoek/behandeling op de SEH is via de medewerker Tijdelijk Verblijf een overbruggend tijdelijk verblijf geregeld in één van de lokale verpleeghuizen.

De totale score van de eerste pilotdag op het ZCC was vier keer overleg met de GGZ, twee keer met de medewerker Tijdelijk Verblijf en twee keer overleg vanuit 112 met de huisartsenspoedpost. Mijn eerste indruk is dat slim samenwerken veel kansen biedt om samen de acute zorg zo goed mogelijk vorm te geven in deze uitdagende tijd. Het intensiveren van de samenwerking op de nieuwe locatie van het ZCC Midden-Nederland staat de komende tijd centraal. Daarnaast ligt de focus op het uitwerken en realiseren van de aanbevelingen die beschreven staan in de eindrapportage van de pilot ZCC Midden-Nederland.”