Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Pilot intensievere samenwerking acute zorg


29-11-2022

Pilot intensievere samenwerking acute zorg

UNICUM en de RAVU zijn eind november samen gestart met een pilot binnen het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) op de locatie van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) in Zeist. Op vijftien zaterdagen gaat een team van zorgprofessionals van verschillende onderdelen binnen de acute zorg in de eerste lijn intensiever samenwerken. Zo willen we onderzoeken hoe wij samen kunnen zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek.

Het idee is als volgt: op zaterdag staat overdag een UNICUM-coördinatie-arts centraal tussen de verpleegkundig meldkamer centralist van de meldkamer ambulancezorg (MKA) en de triagisten van onze huisartsenspoedposten. Daarnaast zijn er medewerkers van zorgcoördinatie Tijdelijk Verblijf en geplande ambulancezorg (die na een training ook gaan meebellen met de UNICUM-lijn) en een medewerker van de GGZ (Crisisdienst Altrecht). Een gekoppeld platform van Topicus - waar zowel de MKA als de huisartsenspoedpost op samenwerken - moet zorgen voor efficiënte en volledige overdracht van patiëntengegevens.

Aan onze huidige werkwijze op de huisartsenspoedpost verandert vooralsnog niets. Door een coördinerend huisarts en een of twee triagisten in het ZCC te laten werken willen we ervaren hoe een nauwere samenwerking kan bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek. Ook zijn we benieuwd of dit het aantal complexe telefoontjes op de huisartsenpost vermindert. 

Ruimte voor ideeën
Belangrijk om te melden is dat het begrip ‘ZCC’ op zichzelf nog niks is, er is geen vaste groep mensen die hier de dienst uitmaken en daarmee is er dus ook geen vast eindpunt in gedachten. De pilot kunnen we gedurende de looptijd bijvoorbeeld uitbreiden met een spoedteam van de thuiszorg of de inzet van digitale triage. Wij als zorgprofessionals kunnen zelf de inhoud van deze samenwerking vormgeven, dus heb jij ideeën of plannen die hierbij passen? Aarzel dan niet om mij hierover te benaderen! Ik wens de artsen en triagisten die meedoen in deze pilot een fijne en leuke samenwerking!

Met vriendelijke groet,
Pim Achterberg, Voorzitter Coördinerende Artsen van de pilot ZCC 

Meedoen aan de pilot?
We hebben inmiddels een pool samengesteld van huisartsen die aan de pilot willen deelnemen. We zijn nog op zoek naar enthousiaste, geïnteresseerde en/of kritische triagisten die mee willen doen. Ook studenten die het leuk vinden om samen met een triagist een dienst te draaien in het ZCC zijn welkom. Iets voor jou? Laat het weten aan de teamleiders die de planning verzorgen: Liseth van de Waerdt en Hanneke Poel.