Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Maak gestandaardiseerd uitwisselen behandelaanwijzingen mogelijk


28-7-2022

 

Gestandaardiseerd uitwisselen behandelaanwijzingen moet prioriteit krijgen

De UNICUM ICT vakcommissie heeft de HIS-leveranciers en HAPIS-leverancier in onze regio opgeroepen om het gestandaardiseerd uitwisselen van behandelaanwijzingen (behandelgrenzen) mogelijk te maken.

Een behandelgrens bevat de conclusie van een gezamenlijk besluit tussen een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts) en een patiënt of diens vertegenwoordiger(s) over de wenselijkheid van het uitvoeren van een bepaalde behandeling, zoals een reanimatie. Dit gezamenlijke besluit is besproken voordat deze behandeling (acuut) noodzakelijk wordt. Wanneer zich een spoedsituatie aandient, en de zorgverlener de behandelgrenzen niet kan bespreken met de patiënt of diens vertegenwoordiger(s), is een eerder vastgelegde behandelgrens een zwaarwegende aanwijzing voor de behandelend zorgverlener (bijvoorbeeld een SEH arts) om wel of niet tot behandeling over te gaan.

Maak uitwisseling mogelijk!
Op dit moment is het probleem dat registratie en gestandaardiseerde uitwisseling van behandelgrenzen vanuit het HIS naar het HAPIS of de SEH van een ziekenhuis (en vice versa) in de regio van UNICUM Huisartsenzorg niet mogelijk is. De UNICUM ICT vakcommissie heeft de HIS-leveranciers in onze regio, hun gebruikersverenigingen en het HAPIS (VIPLive Spoed EPD) opgeroepen om samen te werken aan een vlotte ontwikkeling, implementatie en adaptatie van het gestandaardiseerd uitwisselen van Behandelaanwijzingen conform het recent gepubliceerde Nictiz informatiemodel. Bekijk hier de oproep.