Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Knelpunten toegang wijkverpleging


1-6-2022

Knelpunten toegang wijkverpleging

De LHV Kring Midden Nederland brengt knelpunten in de wijkverpleging in kaart. Zij horen graag van de huisartsen welke problemen zij ervaren of verwachten, zodat deze kunnen worden besproken in de aanstaande overleggen.

De wijkverpleging heeft al langere tijd te maken met grote uitdagingen, waaronder schaarste aan personeel. Er is afgesproken dat de wijkverpleging in principe een andere aanbieder zoekt als ze zelf geen capaciteit heeft voor de zorgvraag vanuit de huisarts. Als het niet lukt kan zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar worden ingezet. Deze afspraak geldt voor alle patiënten. De LHV ontvangt signalen dat deze werkwijze in de praktijk niet bekend is of niet wordt uitgevoerd.

Voor de aanstaande overleggen met de wijkverpleging vraagt de LHV - als vervolg op de eerdere enquête in december 2021 - opnieuw de input van huisartsen:

  • Ervaren jullie in de regio nog problemen en knelpunten in de wijkverpleging?
  • En zo ja, waar liggen die precies?
  • Verwachten jullie nog (nieuwe) knelpunten in de zomerperiode?
  • Hebben jullie in jullie eigen regio oplossingen gevonden die we elders ook kunnen gebruiken?

Mail je antwoorden voor 13 juni naar het secretariaat van UNICUM. We verzamelen alle input en versturen deze gebundeld naar de LHV.