Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Column ‘Creëer voor jezelf een mini-ggz zonder bureaucratie’


18-5-2022

Column van de UNICUM werkgroep GGZ

‘Creëer voor jezelf een mini-ggz zonder bureaucratie’

In IJsselstein zijn we bezig in het kader van O&I het GGZ-domein wat beter in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen. Wat is er allemaal voor de patiënt met mentale problematiek? Welke partijen zijn betrokken, hoe zijn we bereikbaar en waar ligt ieders expertise? Hoewel ik al bijna 25 jaar in IJsselstein werk, moet ik met schroom bekennen dat ik bij deze inventarisatie schrok van mijn gebrek aan overzicht en kennis. Blij verrast ben ik door alle activiteiten van de welzijnsorganisatie, de vele mogelijkheden van zelfhulp via o.a. thuisarts.nl, de eHealth-mogelijkheden, het netwerk van het sociaal team, de inzet van ervaringsdeskundigen en psychosomatische fysiotherapeuten, etc. Met dit arsenaal aan mogelijkheden hebben de POH-GGZ en ik het gevoel dat we samen met onze patiënt beter kunnen bespreken welke begeleiding het best aansluit.

Dit deed me ook weer denken aan de volgende uitspraak van psychiater Jim van Os: ‘Creëer voor jezelf een mini-ggz zonder bureaucratie. Zo maak je het makkelijker’. Het was zijn antwoord op de vraag wat huisartsen kunnen doen om beter met hun GGZ-patiënten om te gaan. Sinds 2020 werkt hij met collega’s aan GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid). Ze zetten zich in om de visie van psychisch lijden vanuit de Nieuwe ggz in co-creatie te bewijzen, organiseren en financieren.

De GEM hypothese is dat de zorg niet verbetert door de match van de vraag met het bestaande ggz aanbod te optimaliseren (selectie of aanbodgericht), maar door in gezamenlijkheid een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt. Het antwoord moet gevonden worden in een veel ruimer palet van mogelijke interventies dan momenteel geboden wordt (diversificatie). Dat vraagt om een verruiming van zinvolle en relevante interventies. Hierbij betrekt GEM nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein.

Meer weten over GEM? Kijk dan op deze website.

Reageren op deze column of heb je vragen aan de werkgroep GGZ? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Marjolijn Beukers

Lieke Hassink

Ron Plooij