Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Project Toekomst Huisartsenspoedzorg


13-5-2022

Project Toekomst Huisartsenspoedzorg

Van overbrugging naar toekomstbestendige huisartsenspoedzorg                                                                                                        

De ondernemingsraad van UNICUM heeft positief advies gegeven over gecentraliseerde triage vanuit Nieuwegein voor onze twee posten. We zien deze manier van werken als ‘overbrugging’ naar meer toekomstbestendige oplossingen voor de acute zorg in onze regio’s. In mei starten we met het project Toekomst Huisartsenspoedzorg, waarvan het doel en de opzet zijn vastgelegd in deze projectbrief.

Priscilla de Roo, directeur UNICUM Huisartsenspoedzorg: “Met dit project willen we duurzame en werkbare scenario’s voor spoedzorg onderzoeken, die ervoor zorgen dat kwalitatief goede huisartsenspoedzorg voor inwoners van de regio’s Lekstroom en Zuidoost-Utrecht voor meerdere jaren is geborgd. Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling om zinvolle samenwerking met ketenpartners in de regio mee te nemen in de toekomstscenario’s.” 

Werkgroep wordt gevormd
Een werkgroep Toekomst gaat aan de slag met het onderzoeken van de scenario’s. Dit gebeurt onder begeleiding van Carin Littooij, zij is huisarts in Driebergen en voorzitter van de werkgroep. Een aantal geïnteresseerde huisartsen en triagisten heeft zich voor deze werkgroep aangemeld en met hen nemen we contact op. Er is nog plek voor één of twee enthousiaste huisartsen uit de regio Lekstroom. Bij deze de oproep om je aan te melden en inhoudelijk bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van onze huisartsenspoedzorg. Wil je meer weten over de werkgroep? Neem gerust contact op met Carin Littooij of Priscilla de Roo.

Carin Littooij: “Het zijn spannende tijden voor de huisartsen. De werkdruk neemt verder toe en de zorgvraag en verwachtingen van de bevolking worden ook steeds hoger. Met enthousiaste en kundige collega’s en triagisten vormen we een werkgroep die in beeld brengt hoe we in onze eigen regio’s de huisartsenspoedzorg het best kunnen gaan organiseren. Meenemend wat er allemaal al ligt aan onderzoek en ideeën uit het verleden gaan we de toekomst verder inkleuren.”

Opdrachtgever
De directie van UNICUM Huisartsenzorg is de formele opdrachtgever voor het project. Directeur a.i. Toosje Valkenburg: “We vinden dit als directie een erg belangrijk onderwerp. We ondervinden aan den lijve hoe zeer de huidige organisatie van de spoedzorg onder druk staat. Het vinden van oplossingen is noodzakelijk om kwalitatief goede spoedzorg te kunnen blijven leveren. We hebben er het volste vertrouwen in dat de werkgroep met goede, toekomstbestendige plannen komt. Als directie zullen we toetsen of de scenario’s financieel en organisatorisch realistisch zijn. Daarnaast kijken we of ze voldoende aansluiten bij onze rol als ketenpartner in de regionale acute zorgketen en bij wat de landelijke politiek van ons verwacht.”

Bestuur coöperaties
De besturen van de beide UNICUM huisartsencoöperaties in Lekstroom en ZOU ondersteunen het doel en de opzet van het project Toekomst Huisartsenspoedzorg. Ze zijn benieuwd naar de scenario’s die de werkgroep zal opleveren. Tom Rebholz (voorzitter coöperatie Lekstroom): “Wij zien het proces met de werkgroep met vertrouwen tegemoet en committeren ons aan de uitkomsten van het project. We zullen dit als besturen ook zodanig uitdragen op onze ledenvergaderingen en in onze contacten met interne en externe betrokkenen”.