Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Suïcidepreventie


12-5-2022

Steeds meer jongeren geven uiting aan zelfdodingsgedachten en het aantal jongeren dat overlijdt aan zelfdoding neemt toe. Door suïcidaliteit op tijd te signaleren en op de juiste manier het gesprek aan te gaan, neemt het risico op zelfdoding af. Hulp- en zorgverleners geven echter aan zich onzeker te voelen in de omgang met suïcidale jongeren. Sommige professionals kampen hierdoor met gevoelens van tekortkomen, angst, onmacht en schuld. Daarom is Altrecht Jeugd een telefonische advieslijn voor zorgprofessionals gestart: het suïcide-expertiseteam jeugd (SET-j).

Lees meer in de folder van het experiseteam.

Zie ook de e-learning Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk. Deze is ontwikkeld door het NHG in opdracht van 113 Zelfmoordpreventie en is bestemd voor huisartsen en POH’s-ggz.