Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Strategieboekje Zorg4Zeist


28-4-2022

Strategieboekje Zorg4Zeist 

In de gemeente Zeist is in 2020 gestart met het ontwikkelen van netwerkzorg voor kwetsbare groepen inwoners. Er zijn inmiddels al mooie stappen gezet die de samenwerking tussen verschillende zorgverleners en het sociaal domein versterken. Zo is er een werkwijze voor netwerkzorg voor ouderen ontwikkeld die op dit moment per wijk wordt geïmplementeerd. In dit bondige strategieboekje lees je over het doel, de uitgangspunten en de achterliggende visie.

De samenwerking wordt ondersteund door digitale tools, zodat professionals elkaar makkelijk kunnen vinden en veilig met elkaar kunnen communiceren. Aty de Ruiter, manager digitalisering bij UNICUM: “Als regio-organisatie ondersteunen wij Zorg4Zeist bij het ontwikkelen van netwerkzorg, bijvoorbeeld als het gaat om het selecteren van digitale tools."

Selectieproces
Eerst is onderzocht welke tools er binnen Zeist al gebruikt werden en welke tools voor inwoners en zorgverleners de grootste meerwaarde hebben. Daarna zijn de tools die het beste aansluiten op de in Zeist gewenste netwerkzorg geselecteerd. Deze worden vervolgens Zeist-breed ingezet. Verder is de website Zorg4Zeist.nl ontwikkeld. Dit geeft een overzicht van het aanbod aan zorg en welzijn in de gemeente. Op het besloten deel vinden professionals elkaar en ook handige documenten, bijvoorbeeld over de werkafspraken en tools.

Bewust blijven van het doel
In alle gemeenten in UNICUM-werkgebied wordt gewerkt aan betere samenwerking en netwerkzorg. Aty: “De kennis en ervaring die we in de ene gemeente opdoen, delen we in andere gemeenten. Hierdoor bewegen we samen veel sneller richting netwerkzorg dan wanneer ieder afzonderlijk aan de slag zou gaan. Omdat er zo veel bij komt kijken om netwerkzorg te realiseren, is het goed om je gedurende het proces telkens bewust te blijven van het doel, de uitgangspunten en de achterliggende visie. Daarom hebben we dit in Zeist uitgewerkt in een bondig strategieboekje over de netwerkzorg voor ouderen.”

Meer informatie
Op deze pagina kun je meer lezen over de inspanningen rond O&I en netwerkzorg in Zeist.