Regio ZOU
Regio Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Zij-instromers opleiden tot doktersassistent via BBL-traject


25-4-2022

Er is een dringend tekort aan doktersassistenten in onze regio. UNICUM is samen met de SSFH, HUS, Regio Zorg NU en ROC een project gestart om zij-instromers op te leiden tot doktersassistente en zo een nieuwe instroom mogelijk te maken. Op beide ALV’s in maart is hier een korte presentatie over gegeven.

In onderstaand bericht vertelt Wenda van Loenen, manager Zorg & Gezondheid bij UNICUM, meer over het traject om zij-instromers op te leiden tot doktersassistent en kunt u zich aanmelden.

Leid een zij-instromer op tot doktersassistent

De huisartsenzorg kent een tekort aan doktersassistenten. Via dit project van HUS, ROC, SSFH en UWV  kunnen we zij-instromers omscholen tot vaardige doktersassistenten. Denk hierbij aan zij-instromers die al een loopbaan hebben gehad in bijvoorbeeld de zorg, luchtvaart of hospitality.

Project
We beogen met dit project zij-instromers te trekken naar de huisartsenzorg. Daarnaast willen we het opleiden laagdrempeliger maken. Dit doen we door een degelijke scholing, ondersteuning in het werving, selectie en matchingstraject en subsidies voor scholingskosten.

Wat krijgt u?
- Scholingskosten van het ROC Utrecht worden vergoed door UWV indien een kandidaat vanuit een ww-uitkering de opleiding start.
- Scholingskosten van kandidaten die niet vanuit een ww-uitkering starten worden het eerste jaar vergoed door SSFH. Voor het tweede jaar wordt in andere pilotregio’s het tweede jaar ook vergoedt door SSFH, dus wij zijn hier ook mee bezig.  Echter, zal het SSFH voor deze huisartsenpraktijken een subsidie aanvragen, waarmee voor deze praktijken de kosten vrijwel volledig worden gefinancierd.
- Een gemotiveerde student in de praktijk met levenservaring en communicatieve vaardigheden.
- Begeleiding bij de bestaande subsidieregelingen.

Wat moet u doen?
- U meldt zich aan voor dit project
- U wordt gematcht met een student
- U neemt iemand aan voor het opleidingstraject (max. 2 jaar)
- U en uw doktersassistent leiden iemand op in de praktijk voor minimaal 16 uur per week

De opleiding
De opleiding is een BBL traject (beroepsbegeleidende leerweg) waarin de opleiding gecombineerd wordt met het werken in de praktijk.  Na selectie en matching met de praktijk neemt u iemand aan voor minimaal 16 uur per week gedurende dit traject.
De opleiding word gegeven door ROC Utrecht. Tijdens deze scholing wordt gewerkt aan de competenties in de huisartsenpraktijk. Eens per week is er een scholingsdag op het  ROC Utrecht. De opleidingsduur duurt maximaal twee jaar en is afhankelijk van de vooropleiding en eventuele vrijstellingen.

Profiel zij-instromers
Voor dit traject zijn we op zoek naar enthousiaste en leergierige zij-instromers die geïnteresseerd zijn in de medemens en die over goede sociale vaardigheden beschikken. Minimumeis is een afgeronde vooropleiding vmbo-TL of mavo.  We richten ons op zij-instromers met daadkracht, levenservaring en interesse in een toekomst in de huisartsenzorg.

Praktijk
Na een sollicitatieprocedure gaat de praktijk een praktijkleerovereenkomst aan met de student voor de duur van de opleiding (richttijd 2 jaar). De minimale beloning is volgens CAO huisartsenzorg, leerlingenschaal met tenminste minimumloon trede II. In leerjaar 2 gaat de student naar tenminste minimumloon trede III.

De sollicitatieprocedure zal worden uitgevoerd door de projectgroep. Deelnemende praktijken krijgen kandidaten voorgesteld en kunnen op basis van een kennismakingsgesprek besluiten betreffende kandidaat wel of niet aan te nemen.

Het streven is om de opleiding te starten per september 2022.

Geïnteresseerd in deze kans?
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Wenda van Loenen

Geef in deze mail aan:
- Naam van uw praktijk 
- Naam contactpersoon
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Voor hoeveel uren per week u een BBL-student kunt aannemen (indien vaste dagen dit ook vermelden)

Vragen?
Neem per mail contact op met Wenda van Loenen, manager Zorg & Gezondheid. Of telefonisch op nummer 06 82473155.