Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Samen zoeken naar oplossingen voor personeelstekort


15-4-2022

Nieuwe functie: triagist zorgcoördinatie

Samen zoeken naar oplossingen voor personeelstekort 

Zorgorganisaties in de regio – zoals de RAVU, huisartsenspoedposten, GGZ en VVT – denken met elkaar na over oplossingen voor het personeelstekort waar alle partijen mee te kampen hebben. In dat kader onderzoeken zij de meerwaarde van nieuwe vormen van samenwerking. Ook nieuwe functies waarin medewerkers breder inzetbaar zijn in de acute zorg bieden mogelijkheden.

Uit een grondige analyse van 450 telefoongesprekken van zowel de RAVU-meldkamer als de huisartsenspoedposten blijkt dat samenwerking tussen deze partijen veel winst kan opleveren. “De analyse laat zien dat multidisciplinaire triage in ongeveer een kwart van de gevallen nuttig zou zijn”, vertelt Sander Komijn, hoofd ambulancezorg bij de RAVU. Met name bij de hoge urgenties is dit het geval. Op jaarbasis gaat het dan om een fors aantal hulpvragen.”

De RAVU neemt daarom het initiatief om mensen te werven voor de functie van triagist zorgcoördinatie. Hiervoor zijn zij op zoek naar mensen met een achtergrond als doktersassistent, verpleegkundige of triagist. Afhankelijk van vooropleiding, kennis en competenties wordt bepaald voor welke werkzaamheden nieuwe medewerkers het eerst opgeleid en ingezet worden. De RAVU werkt in deze pilot samen met UNICUM huisartsenspoedzorg. De betrokken partijen zijn enthousiast over deze pilot en zien hierin kansen om multidisciplinaire samenwerking in de acute keten verder te ontwikkelen.