Regio ZOU
Regio Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Ingebruikname elektronisch patiëntendossier Diakonessenhuis


5-4-2022

Op vrijdag 13 mei zal het Diakonessenhuis overgaan tot het elektronisch patiëntendossier. De Raad van Bestuur licht toe hoe de overgangsfase er uit zal zien en waar je terecht kunt voor vragen. Zie onderstaand schrijven:

Geachte heer/mevrouw,

Nadat we in december de aanvankelijke datum vanwege corona moesten uitstellen, hebben we nu een nieuwe datum voor de ingebruikname van (de nieuwste versie van) ons elektronisch patiëntendossier (HiX 6.2). De overgang vindt plaats van donderdag 12 mei 12.00 uur tot vrijdag 13 mei 13.00 uur.

Gedurende deze overgangsfase maken we gebruik van papieren dossiers. Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen, nemen we tijdens de overgangsfase de volgende maatregelen:

  • we hebben geen afspraken gemaakt voor planbare zorg (poliklinieken en operaties). 
  • we ontlasten onze acute zorg zoveel mogelijk. Onze SEH, IC en EHH (eerste harthulp) zijn alleen open voor patiënten die in ons ziekenhuis bekend zijn.
  • we doen alleen spoedeisende onderzoeken voor patiënten die bekend zijn in ons ziekenhuis.

Vrijdag 13 mei verwachten we vanaf 13.00 uur gefaseerd weer over te gaan naar onze gebruikelijke werkprocessen. We kunnen dan weer digitaal werken en bovenstaande maatregelen vervallen dan. Met het nieuwe, veiliger en toegankelijker epd kunnen we vanaf dan de zorg voor onze patiënten blijven verbeteren.

Vragen en meer informatie
Als dat relevant is, stemmen we de gevolgen van de maatregelen de komende weken zoveel mogelijk af met collega’s in uw organisatie.

Is de informatie over deze maatregelen belangrijk voor collega’s in uw organisatie? Stuurt u deze mail dan alstublieft aan hen door. Heeft u vragen of wilt u graag contact over de overgang naar het nieuwe elektronisch patiëntendossier? Mailt u dan naar nieuw-epd@diakhuis.nl.

Met vriendelijke groet,

John Taks en Martijn Wiesenekker
Raad van Bestuur Diakonessenhuis