Regio ZOU
Regio Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

innovatieprojecten


21-3-2022

Zilveren Kruis en UNICUM stimuleren ook in 2022 weer innovatieve projecten. Gezamenlijk kunnen wij besluiten lokale projecten te ondersteunen.  Zilveren Kruis heeft hiervoor een bepaald innovatiebudget voor UNICUM beschikbaar gesteld. 

Heeft u een goed idee en denkt u dat dit volgens de spelregels in aanmerking kan komen voor dit innovatiebudget laat dat ons dan vóór 1 juni weten. Projecten dienen van meerwaarde te zijn voor huisartsen en eerstelijns samenwerkingsverbanden in wijken en gemeenten binnen onze regio’s. Onderstaand treft u 3 documenten die u kunnen helpen:

Introductie innovatievoorstel
In dit document leest u in het kort waar het om gaat.

Spelregels
Er gelden een aantal voorwaarden aan projecten; de zogenaamde ‘spelregels’.  In dit document leest u of u in aanmerking komt voor ondersteuning van innovatieprojecten door UNICUM huisartsenzorg.

Aanvraagformulier
Dit formulier kunt u gebruiken om een aanvraag bij ons te doen. Wij vragen een omschrijving van het project waarbij u dieper ingaat op de financiële- en inhoudelijke kant van het project.

Omdat de innovatieprojecten afzonderlijk uit het s3 segment gefinancierd en verantwoord moeten worden gebruiken wij het bestaande format van de regiotafel-aanvragen. De ervaring leert ons dat het indienen van een aanvraag conform dit format de grootste kans van slagen heeft.

Heeft u een innovatief project?!
U heeft een innovatief project en wilt dit in aanmerking laten komen voor het beschikbare budget: bekijk dan de spelregels. Als u in aanmerking komt voor ondersteuning vult u de projectaanvraag in en stuurt deze retour aan ons. Dat mag per mail. Als uw aanvraag voldoet aan de spelregels zullen wij deze net zoals de andere innovatieprojecten uit de regio opnemen in het contractvoorstel s3 aan Zilveren Kruis. Wij kijken uit naar uw aanvragen!