Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Even voorstellen!


7-3-2022

Per 1 maart ben ik als consulent GGZ werkzaam bij UNICUM. Samen met Manager Zorg & Gezondheid, Wenda van Loenen en de Kaderartsen Marjolijn Beukers en Lieke Hassink vormen wij de GGZ werkgroep. Wij houden ons bezig met optimalisering van GGZ zorg voor patiënten in onze regio’s. Mijn doel is het verder organiseren, ontwikkelen en versterken van o.a. regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast richten wij ons op het vergroten van kennis en vaardigheden op tal van aspecten binnen het GGZ domein. Als GGZ consulent zal ik binnen beide regio’s contactpersoon zijn en ondersteuning bieden aan praktijkhouders en POH-GGZ.

Achtergrond
Sinds 1998 ben ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige werkzaam geweest bij Altrecht en Indigo. In 2005 ben ik in dienst gekomen van het GHC de Roerdomp en het EMC . Daar heb ik samen met de huisartsen ervaring opgedaan in het verder ontwikkelen van de POH-GGZ functie, alsmede een bijdrage geleverd aan het verbeteren van zorg aan patiënten waarbij sprake is van GGZ problematiek. Denk aan het ontwikkelen, invoeren en gebruiken van zorgprogramma’s, e-health, meetinstrumenten, het organiseren van netwerkbijeenkomsten alsmede het opzetten van MDO’s met psychiaters en psychologen en huisartsen.

Ik kijk er naar uit deze nieuwe functie vorm te geven en daar, waar mogelijk, samen met de samenwerkingspartners en collega’s de zorg aan mensen met mentale problematiek verder te ontwikkelen en verbeteren. Wilt u contact met mij opnemen dan kan dat per mail.