Regio ZOU
Regio Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Kindermishandeling en huiselijk geweld


7-2-2022

Het valt op dat er weinig gemeld wordt over kindermishandeling en huiselijk geweld. De, inmiddels niet meer zo nieuwe Meldcode, is heel helder: bij vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld is het verplicht te overleggen met Veilig Thuis. Zo nodig kan je na dit overleg overgaan op een Melding bij Veilig Thuis. Uiteraard het liefst ook met medeweten van betrokkenen.

Het volstaat niet om dit over te dragen aan de eigen huisarts. Als betrokken huisarts heb jij zelf de taak om hierin te handelen. Een triagist mag ook overleggen met Veilig Thuis of zelf melden. Het is vaak enorm ingewikkeld deze afweging te maken maar wij willen jullie vragen om bij twijfel vooral te overleggen met Veilig Thuis. Voor vragen of overleg kan dit ook altijd met ons per telefoon of mail. Graag zelfs!

Namens,
Liesbeth van Heel, Aandachtsfunctionaris HAP Nieuwegein
Floor Verhagen, huisarts