Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Ziekenhuizen staken zo veel mogelijk niet-kritieke planbare zorg


26-11-2021

Ook in de regio Midden-Nederland staken de ziekenhuizen per direct zo veel mogelijk niet-kritieke planbare zorg om de toestroom van covid-patiënten op te vangen en de meest urgente non-covid zorg door te laten gaan. Dit past in fase 2d van het opschalingsplan Covid-19 van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), die op 25 november is bekrachtigd door de minister van VWS. De regionale crisisteams van de regionale huisartsenorganisaties zijn ook weer actief, en komen bijeen in het centraal crisisteam huisartsenzorg Utrecht. 

De ziekenhuizen UMCU, Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis en MeanderMC benadrukken dat de acute zorg doorgaat. Zij nodigen huisartsen nadrukkelijk uit om bij twijfel over urgentie te overleggen met de dienstdoende specialisten. Poliklinieken zullen zo veel mogelijk doorgang vinden. Duidelijk moet zijn dat de meeste niet-urgente ingrepen voorlopig worden uitgesteld. Het gaat om categorieën 4 en 5 uit de plannen van het LNAZ en de FMS, ingrepen waarbij uitstel van meer dan zes weken nauwelijks of geen risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren dreigt. Voorbeelden zijn heupoperaties bij artrose, liesbreuk- en hernia-operaties, vasectomieën en operaties voor carpaal tunnelsyndroom. Ziekenhuizen zullen over de details van de plannen en precieze consequenties de huisartsen in de eigen regio waar nodig nader informeren.