Regio ZOU
Regio Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Aanpassing inhoud Saltro ‘DM urineonderzoek UNICUM'


16-11-2021

In samenwerking met Saltro is door UNICUM geconstateerd dat de regiospecifieke combinatie aanvragen (digitaal en linksonder op het Saltro labformulier) verouderd zijn. Wij passen deze pakketten aan, zodat ze in lijn zijn met de geldende NHG-standaarden en zodat ze bij actualisatie van de richtlijnen automatisch mee veranderen. Hierover ontvangt u binnenkort meer uitleg.

Door de recente afschaffing van de universele urine onderzoeksets en het invoeren van onderzoek specifieke sets van Saltro is één verandering al per direct nodig.

Aanpassing inhoud ‘DM urineonderzoek UNICUM Huisartsenzorg’ (PVD4)
Op dit moment wordt bij bovenstaande aanvraag naast de albumine-kreatinine ratio standaard een leucocyten- en nitrietbepaling gedaan. Dit is niet conform de huidige richtlijnen en zorgt voor overdiagnostiek. Voortaan worden deze twee bepalingen niet meer meegenomen als het regiospecifieke urineonderzoek PVD4 aangevraagd wordt en zal alleen de albumine-kreatinine ratio bepaald worden. Voor deze aanvraag kunt u de zwart-witte buis gebruiken. Wilt u toch een urinescreening willen doen waarbij o.a. gekeken wordt naar leucocyten, erytrocyten en nitriet? Vraag dit dan apart aan en gebruik hiervoor een geel/rode buis.

Zie voor meer informatie ook: https://saltro.nl/nieuws/wijzigingen-urineonderzoekset