Regio ZOU
Regio Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Declareren Toekomstbestendige Huisartsenzorg


11-11-2021

Sinds enige tijd is het mogelijk om Toekomstbestendige Huisartsenzorg (TBHZ) te declareren bij de zorgverzekeraar. Dit kan met prestatiecode 31400. Het contract TBHZ loopt vanaf 01-07-2021 tot 31-12-2023. Zoals reeds gemeld kan er gedeclareerd worden vanaf 01-07-2021. Voor 2021 heeft u dus recht op vergoeding vanaf het derde kwartaal.

Gebleken is dat Zilveren Kruis de declaratie voor Toekomstbestendige Huisartsenzorg verkeerd heeft ingeregeld waardoor de termijn niet goed in hun systeem staat. Het is daarom in het portaal mogelijk om te declareren per 01-01-2021. Zilveren Kruis heeft ons meegedeeld dat zij bekijkt hoe zij omgaat met praktijken die voor het hele jaar gedeclareerd hebben en of creditering aan de orde is.

Let dus op dat u niet voor het gehele jaar declareert.

Heeft u vragen, stuur ons een e-mail op tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl