Regio ZOU
Regio Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Consultatie en behandeling Abrona alleen nog met Wlz-indicatie


12-10-2021

Per 1 januari 2022 biedt Abrona alleen nog consultatie en behandeling (arts voor verstandelijk gehandicapten en psycholoog) aan mensen met een Wlz-indicatie. Tot nu toe konden huisartsen ook mensen zonder Wlz-indicatie naar Abrona verwijzen. De financiering ging dan via de basisverzekering en heet Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patientengroepen.

Abrona had deze zorg graag blijven bieden. Helaas is het leveren GZSP volgens de regels en tarieven die daarvoor gelden niet uitvoerbaar gebleken. Er wordt naar gestreefd deze zorg zo snel als mogelijk weer op te starten, maar op korte termijn wordt geen passende oplossing verwacht. 

Wat betekent dit voor patiënten en verwijzers?
Abrona neemt dit jaar nog zo veel mogelijk patiënten van de wachtlijst in zorg. Patiënten die niet meer door Abrona geholpen kunnen worden, ontvangen hierover op korte termijn een bericht en worden verwezen naar de zorgverzekeraar die bemiddeling biedt naar een voor de patiënt passende zorgaanbieder.

Om ervoor te zorgen dat patiënten direct terechtkomen bij een zorgaanbieder die wel GZSP levert – en om onnodig lang wachten te voorkomen – neemt Abrona vanaf heden geen nieuwe verwijzingen voor GZSP aan. Verwijzers wordt verzocht alleen nog mensen met een Wlz-indicatie naar Abrona te verwijzen.

Vragen?
Neem dan contact op met Abrona via 088-201 93 02.