Regio ZOU
Regio Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

UNICUM aan de slag met GGZ


25-9-2021

Voor het vaststellen van thema’s voor het regioplan 2022 noemden zowel huisartsen als ketenpartners met regelmaat de problematiek rond GGZ. De huisartsen in onze regio ervaren een oplopende druk: een enorme GGZ-zorgvraag, lange wachttijden voor BGGZ en vooral SGGZ, en onduidelijkheid in verwijsmogelijkheden.

UNICUM is daarom een werkgroep GGZ gestart die de komende jaren wil bijdragen aan de verbetering van zorg voor patiënten met psychosociale problemen in onze regio. De focus zal liggen op ‘de goede zorg op de juiste plek’, met samenwerkingsafspraken op wijk-/gemeente- en regioniveau. We richten ons er daarbij onder meer op hoe we patiënten ondersteunen in hun eigen mogelijkheden en krachten. We zullen diverse (scholings)initiatieven aanbieden om patiënten zorg op maat te leveren zodat de GGZ niet altijd (meer) per se nodig is, of – indien nodig - beter voor handen is.  

Heeft u vragen of ideeën? Graag! Laat ze ons weten!

Marjolijn Beukers, huisarts te IJsselstein
Lieke Hassink, huisarts te Bunnik