Regio ZOU
Regio Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Voortgang Toekomstbestendige Huisartsenzorg


6-9-2021

Het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg loopt inmiddels 2 maanden. Graag staat het programmateam stil bij alle ontwikkelingen en geeft het inzicht in lopende en komende activiteiten.

Start coördinator TBHZ
Het opzetten van het programma TBHZ heeft UNICUM de afgelopen maanden vanuit de vaste bezetting gerealiseerd. Omdat er veel nieuwe zaken gerealiseerd moeten worden is het programmateam uitgebreid met Noëlle van Limpt, coördinator TBHZ.  Zij zal zowel de projectcoördinatie als inhoudelijke en uitvoerende activiteiten oppakken.

Praktijkscan: voortgang en opvolging
Afgelopen 2 maanden hebben de 115 deelnemende praktijken hard gewerkt om naast de dagelijkse werkzaamheden, vakanties en COVID de praktijkscan als start van TBHZ in te vullen. Hieronder de huidige stand van zaken:

Afgerond 88
Onder handen 6
Niet gestart; wel gepland 10
Niet gestart; geen reactie 9
Geen deelname aan het programma  2

Na de start van de coördinator zal het programmateam beginnen met het beoordelen van de afgeronde praktijkscans. Daarna kan de analyse op basis van bevindingen plaatsvinden.  De coördinator zal de terugkoppeling delen met de praktijkhouders en, indien betrokken, de praktijkmanagers. De eerste terugkoppeling zal naar verwachting eind september plaatsvinden. Hierbij zal zoveel mogelijk het principe van ‘first in - first out’ gehanteerd worden.

De coördinator zal daarna de praktijken benaderen om af te stemmen welke ondersteuning bij het vervolgtraject gewenst is.

Inspiratiepagina TBHZ
Het programmateam biedt ook ondersteuning bij het vaststellen van de veranderingen die de praktijk wil doorvoeren om toekomstbestendiger te worden. Hiervoor komt er o.a. een inspiratiepagina op de website. Op deze plek kunnen praktijken elkaar inspireren en ervaringen delen. Daarnaast is dit de plek waar praktijken praktische voorbeelden van activiteiten kunnen vinden die in het kader van TBHZ zélf opgepakt kunnen worden. UNICUM ondersteunt met een ‘Projectplan Template’ en beoordeelt of de activiteiten onder de noemer TBHZ kunnen worden uitgevoerd.

Projectplan Template TBHZ
De conceptversie van het ‘Projectplan Template’ wordt op dit moment beoordeeld. UNICUM stelt deze binnenkort online beschikbaar. Het template is een eenvoudige basis voor praktijken om veranderinitiatieven om te zetten in een compact projectplan. Tussentijdse voortgangsrapportages proberen we in dezelfde online omgeving te realiseren. UNICUM verwacht het template medio oktober beschikbaar te stellen.

Declaratie vanuit Zilveren Kruis
UNICUM en de praktijken hebben nog geen bevestiging van Zilveren Kruis dat uw deelname aan het programma TBHZ is verwerkt in de administratie, zodat u kunt declareren. UNICUM bewaakt deze voortgang ook middels haar contacten met ZK. Wij vragen u nog even geduld te hebben.