Regio ZOU
Regio Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Evaluatie gebruik online inzage door patiënten


25-8-2021

Van 15 april tot 11 juni 2021 hebben de regiocoalities Huisartsen Utrecht Stad (HUS), UNICUM en RegiozorgNU in samenwerking met Zorgbelang Inclusief een online patiëntenquête gehouden. De enquête was voor patiënten van 16 jaar en ouder met een tweeledig doel:

  • Eerste ervaringen ophalen rondom de informatievoorziening van online inzage via patiëntenportalen in module 2 van het OPEN programma.
  • Leren van deze ervaringen, waardoor het stimuleren van online inzage en de implementatie ervan wordt versterkt.

Meer over de wijze waarop de vragenlijst tot stand kwam, de respons en de uitkomsten lees je hier.