Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

COVID 19 Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Opstellen risicoprofiel voor hart- en vaatziekten bij personen met COPD


21-7-2021

De aanwezigheid van COPD lijkt een onafhankelijke voorspeller te zijn voor het krijgen van een hart- en vaatziekte. Het risico op hart- en vaatziekten is bijna 2,5 keer zo hoog. Dan is het noodzakelijk om rekening te houden met de aan- of afwezigheid van COPD.

Bij de aanwezigheid is het risico op hart- en vaatziekten duidelijk verhoogd ongeacht mogelijke andere risicofactoren. Gezien het risico ligt het voor de hand om bij alle COPD-patiënten een risicoschatting voor hart- en vaatziekten te doen. Bij de meeste COPD-patiënten patiënten zijn de klassieke risicofactoren aanwezig en is de leeftijd boven de 50 jaar. Hierdoor is regelmatig het risico op hart- en vaatziekten al dusdanig verhoogd dat er een indicatie bestaat voor behandeling. Bij twijfel over de behandelindicatie is vanwege het verhoogde relatieve risico door COPD van circa 2,5 te overwegen om over te gaan tot behandeling.

Overweeg bij twijfel over behandelindicatie eerder over te gaan tot behandeling van het risico op hart- en vaatziekten bij personen met COPD volgens de volgende richtlijnen:

COPD bij CVRM - Richtlijn - Richtlijnendatabase