Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

COVID 19 Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Optimale zorgtafel Oncologie


15-7-2021

In 2019 is de RTA oncologische zorg in de regio geïmplementeerd. Om te kijken in hoeverre de afspraken uit de RTA gebruikt worden en of de oncologische zorg in de regio nog verder verbeterd kan worden is met eerstelijns zorgverleners uit Houten en zorgverleners uit het St. Antonius ziekenhuis een ‘optimale zorgtafel’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst stond een patiënt die zijn ‘patiëntreis’ deelde centraal. Rondom zijn medische verhaal werden ervaringen uitgewisseld en verbeterpunten vastgesteld. Daarnaast werd spiegelinformatie besproken uit dossiers van de huisarts en de specialist. De inzichten die uit deze bijeenkomst zijn verkregen worden vertaald naar concrete acties om gesignaleerde verbetermogelijkheden op te pakken. Deze zullen eerst geïmplementeerd worden in Houten om vandaar uit de geleerde lessen te gebruiken in de rest van de regio.