Regio ZOU
Regio Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Akkoord op Toekomstbestendige Huisartsenzorg!


9-6-2021

We hebben een akkoord bereikt met Zilveren Kruis en kunnen dus aan de slag met het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg (TBHZ). In 2021 is er voor huisartsen die meedoen aan dit programma €1,58 per ION beschikbaar. Dit geldt voor een periode van twee kwartalen. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld om aan de slag te kunnen gaan met de thema’s binnen het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg. We adviseren u om uw deelname te beperken tot één van de vier thema’s.

Toekomstbestendige Huisartsenzorg 2022-2023
Ook in 2022 en 2023 wordt er budget beschikbaar gesteld om met TBHZ aan de slag te gaan. Het is de komende jaren dus mogelijk om met een gedegen aanpak een duurzaam resultaat te bereiken.

Aanmelding deelname
Nagenoeg alle praktijken hebben aangegeven met een thema aan de slag te willen gaan. Echter nog niet iedereen heeft dat kenbaar gemaakt in het portaal van Zilveren Kruis. Wij melden nu wel alle praktijken aan voor deelname zodat u vanaf 1 juli (3e kwartaal) al kunt deelnemen en declareren als aan de voorwaarden wordt voldaan. Wilt u tóch niet deelnemen aan TBHZ, geef dat dan zo spoedig mogelijk aan het programmateam TBHZ door!

Aanpak en ondersteuning
Deze maand wordt de ‘praktijkscan’ beschikbaar gesteld. Wij zullen u hier apart over informeren. De gebundelde resultaten van de praktijkscans worden benut om verbeterinitiatieven op de thema’s te ontwikkelen en aan te bieden. We doen dit in de vorm van een modulair aanbod. De komende jaren zal dit worden uitgebreid naar behoefte. Op onze website treft u actuele informatie aan over de geboden ondersteuning, werkwijze en de voorwaarden om deel te nemen.

 Wat betekent dit voor u?

  • U vult de praktijkscan in. Dit herhaalt u nog enkele keren tijdens de looptijd van het programma.
  • Op basis van het door u gekozen thema bepaalt u welke middelen u wilt inzetten bij het realiseren van uw doelstellingen. Deze verwerkt u in het aangeboden format projectplan.
  • Dit plan stuurt u naar UNICUM. Zoals afgesproken met Zilveren Kruis beoordelen wij dit.
  • Vervolgens kunt u aan de slag met de door u gekozen aanpak.
  • Per kwartaal stuurt u een korte voortgangsrapportage in. Het format hiervoor stellen wij beschikbaar. Op die manier kunnen wij de voortgang rapporteren aan Zilveren Kruis.

Planning
Onderstaand vindt u een actuele planning.

Aanmelden deelname klankbordgroep
Wij hebben jullie ervaringen uit de praktijk hard nodig bij het creëren van de verbeterinitiatieven en het, waar nodig, testen in pilotvorm. Enkele huisartsen en praktijkmanagers hebben zich hiervoor al aangemeld. Wij willen de klankbordgroep graag uitbreiden met praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en doktersassistenten. Wij nodigen u van harte uit uw medewerkers hierover te informeren. Samen komen wij immers tot het beste resultaat! U kunt zich hier aanmelden. Voor overige vragen kunt u terecht bij Marit de Hoog .