Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

COVID 19 Digitalisering GLI / Leefstijl Netwerken / O&I UNICUM Huisartsenzorg UNICUM Huisartsenspoedzorg Zorgprogramma's

Spirometrie: Cahag adviseert nog niet in de huisartsenpraktijk


8-6-2021

Cahag adviseert vooralsnog geen spirometrie uit te voeren in de huisartsenpraktijk. Indien een spirometrie noodzakelijk is kan er worden verwezen naar de longarts of naar Saltro.

Saltro kan spirometrie afnemen bij nieuwe patiënten bij wie de diagnose astma of COPD nog gesteld moet worden. Ook patiënten bij wie een verslechtering is ontstaan komen hiervoor in aanmerking. 

Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de zorg aan longpatiënten, in verband met Covid,  achter is gebleven. Omdat zorg deels online verleend wordt willen we extra aandacht vragen voor goede zorg aan longpatiënten. Let ook op het juist registreren van de mate van functioneren, ziektelastmeter, inhalatietechniek en longaanvallen.

Nascholingen

In het najaar volgen er nascholingen over de nieuwe standaard astma, COPD en de Caspir 6. De data zullen aangekondigd worden op de scholingskalender van UNICUM.