Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

COVID 19 Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Toekomstbestendige huisartsenzorg bij UNICUM


25-5-2021

In januari dit jaar heeft 79% van de bij UNICUM aangesloten praktijkhouders deelgenomen aan een inventarisatie ten behoeve van het nieuwe programma ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’. Dit programma heeft als doel invulling te geven aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) met Zilveren Kruis, LHV en InEen. UNICUM heeft bij deze inventarisatie in kaart gebracht waarmee huisartsen aan de slag willen gaan en ondersteund willen worden. De verbeterinitiatieven waaraan huisartsen willen deelnemen zijn als volgt verdeeld: 

UNICUM heeft deze uitkomsten inmiddels gedeeld en besproken. Dit heeft onder andere tijdens de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.

Hoe nu verder?
UNICUM heeft inmiddels een programmateam geformeerd en is klaar om te ondersteunen in dit traject. Om concrete invulling te geven aan de verbeterinitiatieven wordt gestart met de volgende activiteiten: 

De praktijkscan                                                      

Meer informatie over de praktijkscan volgt zo spoedig mogelijk zodat deelnemers deze uiterlijk vóór eind juni in kunnen vullen. Afhankelijk van de praktijkorganisatie kost dit u ongeveer 2 tot 4 uur. UNICUM raadt aan de praktijkmanager en/of assistente hierbij te betrekken. De praktijkscan wordt uitgevoerd op de volgende gebieden:

  • ict / digitalisering
  • capaciteit / zorg

UNICUM doet dit vóór de zomer zodat zij de resultaten kan gebruiken bij het creëren van de verbeterinitiatieven. In september worden er vervolgens concrete pakketten aangeboden.

Aanmelden voor klankbordgroep
UNICUM heeft ervaringen uit de praktijk (praktijkhouders en -medewerkers) hard nodig bij het creëren van de verbeterinitiatieven en het waar nodig testen in pilotvorm. Hier wil UNICUM een klankbordgroep voor samenstellen. Uw medewerking hieraan wordt zeer gewaardeerd. Samen komen wij immers tot het beste resultaat! U kunt zich ervoor bij ons aanmelden. Voor overige vragen kunt u terecht bij Marit de Hoog.