Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

COVID 19 Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Werkwijze IBS beoordelingen per 1 april 2021


19-4-2021

Met ingang van 1 april 2021 gaan Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) de IBS-beoordelingen in het werkgebied van Altrecht doen tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). In de ANW uren en op erkende feestdagen blijft een psychiater van Altrecht de IBS-beoordelingen doen.

In ingesloten document vindt u meer informatie voor verwijzers IBS-beoordeling. Hierin is informatie opgenomen over de nieuwe werkwijze, de doelgroep IBS-beoordeling en de werkwijze voor de verwijzer, lees huisarts. De basis blijft dat een PG-cliënt met acuut gevaar en verzet bij het ZCC aangemeld kan worden. Het ZCC triageert en verwijst tijdens kantoortijden door naar de betreffende specialist ouderengeneeskunde voor beoordeling. Het verzoek aan de huisarts is om de casemanager (of wijkverpleegkundige) indien die betrokken is bij de cliënt te waarschuwen. 

Buiten openingstijden van het ZCC kan de PG-cliënt met acuut gevaar en verzet aangemeld worden bij de GGZ-crisisdienst. Behalve de IBS-beoordeling door de SO tijdens kantooruren, zijn ook afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van een SO voor consult en het borgen dat er in beginsel altijd een IBS-bed beschikbaar is in het Altrecht werkgebied (Careyn).

Hier krijgt u toegang tot het routeschema.

De aanmelding voor een Rechterlijke Machtiging (RM) blijft ongewijzigd.

NB - Ook in de regio’s van GGZ Centraal en Pro Persona (grofweg Eemland en Zuidoost Utrecht) zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van een SO voor consult door de psychiater en de beschikbaarheid van IBS-bedden. In deze regio’s blijven GGZ Centraal en Pro Persona echter de IBS-beoordelingen doen en wijzigt er niets in de werkwijze voor huisartsen.