Regio ZOU
Regio Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Registratie COVID-vaccinaties


8-2-2021

 

Registratie COVID-vaccinaties

Hoe kunt u vaccinaties tegen COVID op een juiste manier in het HIS vastleggen? De UNICUM ICT Vakcommissie heeft onderstaand advies opgesteld in lijn met het NHG-advies over het registreren van vaccinaties. Het is de bedoeling dat een COVID-vaccinatie als medicatieregel in het HIS terechtkomt. Zo nodig kunt u ICPC-code R44 gebruiken.

Er zijn verschillende situaties denkbaar:

  1. De huisarts vaccineert zelf
  2. De GGD vaccineert en informeert de huisarts
  3. De patiënt meldt zelf dat hij is gevaccineerd

Situatie 1: huisarts vaccineert
De HISsen hebben een COVID-module ingebouwd. Daarbij worden de toegediende vaccinaties als medicatieregel toegevoegd aan het medicatie-overzicht. 

Situatie 2: GGD vaccineert
Vanaf deze maand ontvangt u geautomatiseerd een melding wanneer uw patiënt een positieve coronatestuitslag heeft of is gevaccineerd. Dit gebeurt alleen als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. In het geval van positieve testuitslagen, ontvangt u een MEDLAB-bericht dat eerst terechtkomt in de inbox van uw HIS. U kunt dan actief zien dat er een melding is binnengekomen, waarna u de uitslag toevoegt aan het juiste patiëntendossier. In het geval van vaccinaties ontvangt u een MEDREC-afleverbericht, dat automatisch in uw HIS wordt verwerkt. Als dit (nog) niet goed werkt in uw HIS, kunt u handelen als bij situatie 3.

Situatie 3: de patiënt meldt zelf dat hij is gevaccineerd
Wanneer een patiënt meldt dat hij is gevaccineerd, heeft u op dit moment de volgende mogelijkheden om dit te registreren:

  • U maakt een voorschrift en verzendt dit voorschrift niet naar de apotheek.
  • U legt dit vast als een SOEP-verslag met ICPC-code R44 en op de E-regel de tekst (eerste of tweede) vaccinatie toegediend gekregen.
  • Een combinatie van deze twee mogelijkheden.

Bekijk voor meer informatie het factsheet meldingen huisartsen van de GGD/GHOR.