Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Opleiding tot leefstijlcoach


5-2-2021

In samenwerking met opleidingsinstituut Viaperspectief organiseert UNICUM voor de tweede keer een multidisciplinaire opleiding tot leefstijlcoach voor fysiotherapeuten, diëtisten en oefentherapeuten. Dit sluit aan bij de visie van UNICUM om de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) met een multidisciplinair team aan te bieden.

Deze vierdaagse opleiding zal gezamenlijk worden gevolgd, met uitzondering van de specifieke modules voor de fysiotherapeuten en oefentherapeuten over voeding en de module bewegen voor diëtisten. Het is de bedoeling de opleiding afhankelijk van de belangstelling meerdere malen aan te bieden. De eerste opleiding start op 2 maart a.s.

Voor de diëtisten de volgende reeks:

 • di 2-3 (middag/avond = 13:30 - 21:30 uur)
 • di 30-3 (middag/avond)
 • vrij 9-4 (overdag)
 • vrij 23-4 (overdag)

Voor de fysio-/oefentherapeut deze reeks:

 • di 2-3 (middag/avond = 13:30 - 21:30 uur)
 • di 30-3 (middag/avond)
 • donderdag 8-4 (overdag)
 • vrij 23-4 (overdag)

Accreditatie
De opleiding is door het KNGF, SKF en NVD erkend als scholingsprogramma voor leefstijlcoach in relatie tot de GLI. Hiermee verwerft de cursist een registratie als leefstijlcoach in het kwaliteitsregister van het KNGF, SKF en Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Accreditatie is verkregen voor 39 punten in het kwaliteitsdeel van het KNGF register, 27 punten bij SKF en 39 punten bij NVDietisten.

Registratie bij Vektis
Fysiotherapeuten
Na de cursus word je in het kwaliteitsregister van het KNGF of Keurmerk geregistreerd als ‘leefstijlcoach’. De beroepsorganisatie regelt dan de aanpassing/registratie in Vektis zodat je een GLI ook kunt gaan declareren.

Diëtisten
Na de cursus dien je een portfolio in bij de NvD. Hierbij gebruik je je certificaat van de cursus als onderbouwing van de vereiste bij- en nascholingsactiviteiten op het gebied van coaching, gedragsverandering en BRAVO aspecten. In de procedure van het NVD wordt ook gevraagd naar ‘concrete afspraken m.b.t. het uitvoeren van de interventie’; deze zijn door UNICUM reeds gemaakt. Na beoordeling van je portfolio wordt aan je registratie in Vektis de registratie leefstijlcoach toegevoegd. Meer info vind je op de site van de NVDietisten.

Oefentherapeuten
De aanvraag voor de aantekening leefstijlcoach dien je in bij de VvOCM. Meer informatie hierover vind je in het document: Procedure en eisen leefstijlcoach- oefentherapeut.

Indien de aantekening toegekend wordt, zal deze zichtbaar worden gemaakt in het Kwaliteitsregister Paramedici. Je dient vervolgens zelf contact op te nemen met Vektis om de aantekening daar ook zichtbaar te maken. Dit is belangrijk voor de toekomstige declaraties.

Kosten opleiding
Deelnamekosten: € 850,00 p.p.

Aantal deelnemers
Er is plaats voor 21 deelnemers.

Aanmelding
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail.
Vermeld hierbij:

 • Naam
 • Beroep
 • Naam praktijk en adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (tbv accreditatie)
 • Registratienummer KNGF/SKF/KP (Kwaliteitsregister Paramedici)