Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Goed op weg met de GLI


10-7-2020

Goed op weg met de GLI

Ambitieus en enthousiast werkt UNICUM aan een netwerk van leefstijlteams in de regio’s ZOU en Lekstroom. In verschillende gemeenten zijn daarvoor contacten gelegd en startbijeenkomsten georganiseerd. Hierbij zijn niet alleen zorgverleners betrokken, maar ook buurtsportcoaches en ambtenaren sport en/of volksgezondheid.

UNICUM streeft ernaar om in elke gemeente een of meerdere leefstijlteams beschikbaar te hebben, zodat deelnemers zich via een verwijzing van de huisarts bij een lokaal team kunnen melden voor begeleiding en advies. Een belangrijke succesfactor van de GLI is de multidisciplinaire aanpak, waarin het lokale sport- en beweegaanbod wordt meegenomen. Buurtsportcoaches en sportmakelaars zijn daarom ook lid van een leefstijlteam. Het blijkt dat dit grote invloed heeft op het volhouden van de gezonde levensstijl die deelnemers tijdens de begeleidingsperiode van de GLI bereiken.

Samenwerken met gemeenten
Naast het opzetten van leefstijlteams zet UNICUM ook in op samenwerking met de gemeenten. Zij hebben een visie op de ‘gezonde regio’ ontwikkeld waar de GLI op kan aansluiten. Werken aan een gezonde leefstijl kun je alleen volhouden als je omgeving ook meewerkt met voldoende passende sportvoorzieningen, een groene omgeving, en bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden. Met een netwerk van de leefstijlteams en samenwerking met de gemeente willen we mensen die gezonder willen gaan leven optimaal ondersteunen.

Stand van zaken leefstijlteams in UNICUM-gebied
Vorig jaar zijn de eerste leefstijlteams gestart in Nieuwegein en IJsselstein. Meer dan 120 inwoners ontvangen daar nu begeleiding van de leefstijlteams. Op 8 juli zijn de eerste teams in Houten en De Bilt getraind om de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) te kunnen aanbieden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het inmiddels beproefde GLI-concept BeweegKuur. Vanaf september kunnen de eerste deelnemers instromen. Huisartsen ontvangen een instructie en komt er informatiemateriaal beschikbaar voor de deelnemers. De komende tijd zullen ook leefstijlteams in andere gemeenten de GLI-training volgen. 

Reactie op de training via Zoom:

“Inspirerend, nieuwe inzichten om met deelnemers aan de slag te gaan, wat een enthousiaste trainers en knap om dit via Zoom over te kunnen brengen”

Netwerken in ontwikkeling
De eerste leefstijlteams zijn nu opgezet. Binnenkort zijn deze ook terug te vinden op de website van UNICUM, zodat voor iedereen zichtbaar is welke leefstijlteams waar actief zijn.  Ook enthousiast om een leefstijlteam te starten? Stuur dan een e-mail aan Diek Scholten, projectleider GLI bij UNICUM.