Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws


Wel of niet naar de IC?


1-4-2020

Behandelwensen en -grenzen van kwetsbare ouderen

Wel of niet naar de IC?

Het bespreken en vastleggen van de behandelgrenzen van kwetsbare ouderen is altijd aan te bevelen, maar in deze coronacrisis heeft het extra prioriteit. Het is belangrijk om hen tijdig te informeren over behandelmogelijkheden en de gevolgen van een opname op de intensive care. Vervolgens is het zaak om wensen en besluiten goed te registeren. Controleer daarbij ook of de patiënt is aangemeld bij het LSP, zodat de informatie ook op de HAP inzichtelijk is.

Huisarts Albert van der Veer van praktijk Orionlaan in Bilthoven ontwikkelde een handige gesprekshulp voor het bellen van kwetsbare ouderen: “Wij benaderen deze mensen actief. De huisarts of praktijkondersteuner neemt contact op en over het algemeen wordt er positief gereageerd. Goede uitleg is belangrijk. Schets vooral ook het brede kader. Heb het dus niet alleen over ‘wel of niet IC’, maar ook over hoe het nu gaat en hoe mensen zich voorbereiden op een eventuele periode van ziek zijn. Op je website kun je ook vast vermelden dat mensen worden benaderd in coronatijd en wat daar de reden voor is.”

Bekijk hier de voorbeeldtekst van praktijk Orionlaan. Ook op Thuisarts.nl staat informatie over dit onderwerp en een keuzehulp bij het nadenken over behandelwensen. Kijk ook op Palliaweb voor informatie over behandeling in de thuissituatie.

Hoe registreren in het HIS?

  • Maak een verslag van het gesprek met de patiënt en het gezamenlijk genomen besluit.
  • Registreer dit in het journaal.
  • Maak een episode ‘ACP-gesprek’ of ‘Levenseindewensen’ aan (code A20) en koppel alle volgende gesprekken en besluiten onder deze episode. Markeer deze episode als probleem: hiermee blijft de episode altijd zichtbaar bij opvragen LSP. Advies NHG is om in episode titel ook NR (niet reanimeren)/NB (niet beademen) of 'geen IC' toe te voegen, dit blijft dan ook zichtbaar bij opvragen episodes in LSP als contact zelf al > 4 maanden geleden heeft plaatsgevonden en er dus geen inhoud van contact van deze episode inzichtelijk is.
  • Registreer de aanwezigheid van een wilsverklaring in het journaal en eventueel in de memo. Laat de NR-wilsverklaring scannen door de assistente.
  • Zet eventueel een rode vlag bij behandelwensen A20 in de E-regel. Noteer hier bijvoorbeeld: NR-wilsverklaring, geen IC-opname.
  • Controleer of de patiënt is aangemeld bij het LSP.
  • Contactpersoon/ mantelzorg. Registreer onder A62.
  • Betrokken wijkverpleegkundige thuiszorg: registreer onder Z66.

Het NHG buigt zich momenteel over een voorstel over het registreren van vertegenwoordigers en contactpersonen. Zodra hierover een landelijk advies is uitgebracht, brengen wij u hiervan op de hoogte.

In televisieprogramma Buitenhof vertelde kaderhuisarts Ouderenzorg Brenda Ott over de zorg voor kwetsbare ouderen in deze coronacrisis. Bekijk hier het fragment.