Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws


COVID-19: Opschorting van alle (scholings)bijeenkomsten


12-3-2020

Nascholing en andere bijeenkomsten van UNICUM opgeschort of digitaal georganiseerd
tot 9 april geen (scholings)bijeenkomsten

De ontwikkelingen rond het COVID-19 virus leggen een grote druk op onze zorgverleners. Huisartsen en hun ondersteunend personeel hebben een groter risico om met kwetsbare patiënten in contact te komen. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. De LHV, conform het advies van de KNMG, raadt huisartsen en hun ondersteunend personeel af om in deze drukke tijd externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met hun patiëntenzorg te maken hebben of die niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van COVID-19. Op deze manier wordt de kans op het overdragen van het virus zo klein mogelijk gemaakt en wordt de transmissie naar patiënten zo veel mogelijk voorkomen.

UNICUM volgt dit advies op. Dit betekent dat UNICUM tot 9 april alle nascholingen en bijeenkomsten annuleert of digitaal aanbiedt. Per nascholing en ook per (vergader)bijeenkomst wordt bekeken of deze op digitale wijze kan worden gehouden of op een later tijdstip plaatsvindt. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht, houd onze nascholingskalender in de gaten.  Bent u reeds ingeschreven als deelnemer van een scholingsbijeenkomst dan wordt u persoonlijk via mail bericht.

Nog niet duidelijk is of de opschorting wordt voortgezet na 9 april. Wij houden u hiervan op de hoogte via mail en onze website, houd dus uw mailbox en onze website in de gaten.

Met vriendelijke groeten,

Directie UNICUM