Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws


Vragen over het coronavirus


28-2-2020

Vragen over het coronavirus

Nu ook in Nederland coronabesmettingen zijn vastgesteld, ontvangt UNICUM vragen van de aangesloten huisartsen over de ontwikkelingen en het te volgen beleid. Het ministerie van VWS en het RIVM zijn hierin leidend en de GGD’en vertalen het landelijke beleid naar de regionale situatie. Voor meer informatie over SARS-CoV-2 kunt u kijken op de websites van het NHG en het RIVM.

In de regio Utrecht is een werkgroep infectieziekten actief waarin huisartsen participeren en waarin Primair en de GGD zijn vertegenwoordigd. Frank Rosier (UNICUM) draagt zorg voor de coördinatie. Het RIVM communiceert ontwikkelingen en landelijk beleid aan de GGD. De GGD informeert vervolgens de werkgroep infectieziekten. De werkgroep houdt alle betrokkenen op de hoogte via ‘updates’ die per e-mail worden verzonden. Dit gebeurt nu bijna dagelijks. Primair verzorgt de verzending naar alle huisartsen.

Vorming regionaal crisisteam huisartsenzorg
Op dit moment wordt een regionaal crisisteam huisartsenzorg gevormd om tijdens een eventuele crisissituatie eenduidig te kunnen handelen en communiceren. In dit team participeren twee huisartsen uit elke regionale huisartsenorganisatie, Primair, LHV Huisartsenkring Midden-Nederland, GGD en de GHOR.