Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws


Zorgprofessionals testen e-learning OPEN


24-2-2020

Zorgprofessionals testen e-learning OPEN

Het landelijk programmabureau OPEN ontwikkelt scholing voor praktijkmedewerkers in de vorm van e-learnings. De eerste module is inmiddels getest. Zo’n tien bij UNICUM aangesloten huisartsen, poh’s en assistenten keken mee. Hun bevindingen worden meegenomen en de eerste module is naar verwachting per 2 maart aanstaande beschikbaar.

Het volgen van de scholing is verplicht voor alle deelnemende huisartsenpraktijken. Per aangesloten praktijk moet minimaal één huisarts, en indien van toepassing één praktijkondersteuner, één praktijkmanager en één praktijkassistent deelnemen. Na het volgen van scholingsmodule 1 ontvangen deelnemers twee accreditatiepunten.

Onderwerpen module 1
In de eerste module is uitgebreid aandacht voor de definitie van online inzage en het nut voor huisarts, praktijkmedewerker en patiënt. Het tweede deel van de module gaat over de praktische toepassing van online inzage. Wat verandert er in het HIS? En welke veranderingen zijn zichtbaar in de praktijk? In module 2, die later volgt, ligt de focus op het stimuleren van gebruik bij patiënten.