Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws


Inzet en vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM)


23-1-2020

Inzet en vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM)

Sinds 10 december 2019 krijgen mensen met intensieve insulinetherapie ook in de eerste lijn een FGM vergoed vanuit de basisverzekering. Dat is nieuw en veel patiënten melden zich in de huisartsenpraktijk met de vraag of zij hiervoor in aanmerking komen. Voor wie is FGM zinvol en wat moet je er als medewerker in de huisartsenpraktijk over weten? We vroegen het kaderhuisarts Mariska Brinkers:

Wat is FGM?
“FGM is een sensortechnologie bij diabetes om glucosewaarden in het bloed te meten. Met FGM meet je de glucose via een sensor op je bovenarm.”

Wanneer is FGM zinvol?
“Flash glucose monitoring is tot nu toe alleen geïndiceerd voor mensen die een vier keer daags insulineschema hebben én met de normale glucosemetingen niet goed ingesteld raken. Als een patiënt op dit moment met vierdaags glucose prikken goed ingesteld en tevreden is, is er geen reden om ongevraagd FGM aan te bieden.”

Wat moet je als praktijkmedewerker weten om iemand met FGM te kunnen begeleiden?
“Om iemand met FGM adequaat te kunnen begeleiden is kennis over het apparaat nodig. Begin hier niet aan voordat je de nascholing hebt gevolgd. Als een patiënt het voor die tijd toch graag wil proberen, overweeg dan tijdelijke verwijzing naar de tweede lijn. FGM glucose monitoring heeft voor- en nadelen. Vóór het overstappen dient er eerst een gesprek met de patiënt hierover plaats te vinden en met gezamenlijke besluitvorming tot de juiste keuze te komen.”

Wanneer komt FGM tijdens de nascholing aan bod?
“Vanaf april besteed ik tijdens de reguliere nascholingen DM aandacht aan de inzet van FGM. Houd hiervoor de scholingskalender op onze website in de gaten!"

Heeft u vragen over FGM?
Neem dan contact op met de consulenten Petra Dijkstra en Leonie Keizer of met kaderhuisarts Mariska Brinkers.

 


Standpunt van Langerhans
‘FGM is zinvol bij een specifieke groep patiënten op een 4dd insulineregime. Voorwaarde is wel dat de zorgverlener voldoende kennis heeft van het systeem en de interpretatie van de curves. Wanneer FGM niet op de juiste manier wordt ingezet, is de toegevoegde waarde te beperkt.  Bij veel onzinnig gebruik bestaat de kans dat de vergoeding van deze kostbare vorm van glucosemeting (120 euro per maand) wordt gestopt.’