Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

COVID 19 Digitalisering GLI / Leefstijl Netwerken / O&I UNICUM Huisartsenzorg UNICUM Huisartsenspoedzorg Zorgprogramma's

Nieuw: Apothekers Coƶperatie ZOU


17-12-2019

Apothekers Coöperatie Zuidoost-Utrecht:
‘Samen met huisartsen en thuiszorg willen we goede wijkzorg organiseren’

Net als de huisartsen hebben de apothekers in de regio Zuidoost-Utrecht zich verenigd in een regionale coöperatie. ‘Je ontkomt niet aan regionale samenwerking als je de uitdagingen die op het eerstelijns bordje liggen, het hoofd wilt bieden. Het budget wordt niet groter, de zorgvraag wel. Dat vraagt om slim samenwerken en goed organiseren.’

In november 2019 is de ACZOU (Apothekers Coöperatie Zuidoost-Utrecht) opgericht. Alle apothekers in Zuidoost-Utrecht zijn lid en het werkgebied is gelijk aan dat van de huisartsencoöperatie UNICUM ZOU. “Het zou mooi zijn als de thuiszorgorganisaties in de regio zich ook verbinden, zodat er echt eenduidige, regionale afspraken in de eerstelijns zorg kunnen worden gemaakt”, zegt Roel Bots, apotheker in Bunnik. “Huisarts, apotheker en thuiszorg vormen een drie-eenheid in de zorg voor mensen in de wijk. Als we ieder een duidelijke rol hebben, gebaseerd op goed werkbare afspraken, kunnen we als team optimaal functioneren. Ieder neemt zijn positie in om de patiënt heen, waardoor deze letterlijk centraal komt te staan.”

Maatwerk waar nodig
Op lokaal niveau weten huisartsen en apothekers elkaar wel te vinden. “Gezien de ontwikkelingen in de zorg is het echter tijd om de samenwerking op een hoger plan te tillen”, zegt Kees Steenbeek, apotheker in De Bilt. “Er zijn veel overeenkomsten in problematiek. In kleinschalige samenwerkingsverbanden bedenken we oplossingen en dan denk ik, als iets werkt in Bunnik, waarom zouden we dan in De Bilt opnieuw het wiel willen uitvinden? Laten we voor oplossingen gaan die we in de hele regio kunnen toepassen. Natuurlijk moet er ruimte blijven voor een lokaal sausje. Als je standaardiseert waar het kan, houd je ruimte over voor maatwerk waar het nodig is.”

Opname- en ontslagproblematiek
De apothekers zien in regionale samenwerking ook een mooie kans om de problemen rond opname en ontslag aan te pakken. “Dit speelt al dertig jaar, alle lokale initiatieven om het op te lossen ten spijt”, zegt Bots. “Als er iemand opgenomen wordt, hoort de apotheek hier vaak niets van en blijft bijvoorbeeld de levering van baxtermedicatie op het thuisadres doorgaan. Is iemand uit het ziekenhuis ontslagen? Dan is er vaak onduidelijkheid over de in het ziekenhuis gebruikte en voorgeschreven medicatie. Dit komt de patiëntveiligheid niet ten goede. Voor het ziekenhuis is het niet te doen om met elk lokaal clubje zorgverleners een andere werkwijze te hanteren. Door regionaal goede, gedragen afspraken te maken, kunnen we dit samen structureel oplossen.”

Voeten in de klei
“Wat we belangrijk vinden, is dat mensen die met de voeten in de klei staan bijdragen aan het bedenken van oplossingen en afspraken”, benadrukt Steenbeek. “Want je wilt zeker weten dat deze werkbaar zijn in de praktijk. Alleen dan slaagt de implementatie en dragen we echt bij aan de patiëntveiligheid.” In samenwerking met UNICUM richt ACZOU een werkgroep op waarin zowel huisartsen als apothekers participeren. Naast het maken van samenwerkingsafspraken heeft de werkgroep ook de taak om deze te blijven monitoren. Hoe loopt het? Waar knelt het? En is bijstellen nodig?

Kennismaken
Elkaar leren kennen is de eerste stap als het gaat om goede samenwerking. Bots: “We opereren nu op onze eigen eilandjes met muren eromheen. Je hoeft de muur niet direct af te breken, maar laten we in elk geval de poorten openen om elkaar en elkaars expertise te leren kennen. Dan kun je de ander op het juiste moment een voorzet geven. Een voorbeeld? Laatst belde er iemand die elke donderdag een voorraad medicatie in baxterzakjes krijgt, maar het was op dinsdag al op. Dat is een signaal. Je vraagt je af: ‘kan deze persoon dit zelf thuis nog wel?’ en meldt dit aan de huisarts. Andersom kunnen huisartsen mensen ook naar de apotheek verwijzen met vragen over medicatie.”

Waardevolle informatie benutten
“De poort staat dus open”, zegt Steenbeek. “De apotheker is sowieso de meest laagdrempelige zorgverlener in de gezondheidszorg. Je kunt er zonder afspraak binnenlopen.” “Maar, zegt Bots, “de apotheker wordt vaak vergeten als zorgverlener”. Mensen hebben een verouderd beeld. Dertig jaar geleden gooide de apotheker een doosje medicijnen over de toonbank en riep: volgende! Hoe anders is dat nu. Wij hebben heel veel contact met patiënten. We hebben een veel breder beeld van iemands medicijngebruik dat alleen het doosje dat hij meeneemt. Die informatie is waardevol en kan in de zorg nog veel beter worden benut.

 

GEZOCHT: leden voor de werkgroep medicatieveiligheid bij ziekenhuisopname/-ontslag

Deze werkgroep - bestaande uit huisartsen en openbare apothekers - gaat zich bezighouden met vraagstukken op het vlak van medicatieveiligheid bij ziekenhuisopname en -ontslag en communicatie daaromheen tussen ziekenhuis, huisarts en openbare apotheker. Heeft u interesse in deelname aan deze werkgroep? Neem dan contact op met Mieke Walda (UNICUM Huisartsenzorg) of Kees Steenbeek (ACZOU) voor meer informatie.