Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU
Welkom bij UNICUM

UNICUM is de regio-organisatie van de huisartsen in Zuidoost-Utrecht (regio ZOU) en Zuidwest-Utrecht (regio Lekstroom). Huisartsen in deze regio’s gaan voor 7x24-uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Per regio hebben de huisartsen zich binnen UNICUM verenigd in een coöperatie. De werkorganisatie UNICUM Huisartsenzorg bv heeft het doel om de aangesloten huisartsen, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

Klik op een van de regio’s rechtsboven om verder te gaan.
Even voorstellen... Mirjam van Groenestein
Per 1 september versterkt Mirjam van Groenestein UNICUM als Wijkmanager Zeist.
Lees meer »
08-09-2022
Nieuws
Flexibel en ‘op maat’ zijinstromers tot doktersassistent opleiden’
Deze week tekenden UNICUM, HUS, RegiozorgNu en ROC Midden Nederland de intentieverklaring om gezamenlijk doktersassistenten en triagisten op te leiden. Een unieke samenwerking in Nederland, mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH). 
Lees meer »
08-09-2022
Nieuws
Tips & Inspiratie: project laaggeletterdheid in Nieuwegein
Huisartsen van twee gezondheidscentra in Nieuwegein zijn een project rond laaggeletterdheid gestart. In dit artikel vertellen zij hoe zij dit aanpakken. Ook delen ze praktische tips.
Lees meer »
08-09-2022
Nieuws
Nieuw: Handreiking Liraglutide (Saxenda®) en de GLI
Vanaf 1 april 2022 wordt het medicijn Liraglutide - onder strikte voorwaarden - vergoed vanuit het basispakket bij mensen met obesitas. Het uiteindelijke doel is een blijvende leefstijlverandering door deelname aan de GLI, waarbij Liraglutide kan ondersteunen. UNICUM ondersteunt de huisartsen met een handreiking over de inzet van Liraglutide.
Lees meer »
17-08-2022
Nieuws
Inschrijven - UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken
Kom ook op dinsdag 8 november naar het UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken – in Slot Zeist, waar ‘samen bijdragen aan mentale gezondheid’ centraal staat.
Lees meer »
17-08-2022
Nieuws
Klanttevredenheidsonderzoek coördinatiefunctie tijdelijk verblijf
De coördinatiefunctie tijdelijk verblijf regio Utrecht is bedoeld om huisartsen, huisartsenspoedposten en SEH-zorgprofessionals te ontzorgen. Hoe tevreden ben je over het werk van deze coördinatiefunctie? Vul de korte enquête in!
Lees meer »
15-08-2022
Nieuws
Onderzoek naar ziektelast RS-virus
Het UMC Utrecht is op zoek naar huisartsen die willen deelnemen aan onderzoek naar de ziektelast van het RS-virus. Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt bepaald of een RS-vaccin wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.
Lees meer »
15-08-2022
Nieuws
La Vuelta Holanda - toegankelijkheid huisartsenzorg
Afsluitingen tijdens het wielerevenement ‘La Vuelta Holanda’ kunnen gevolgen hebben voor de fysieke toegankelijkheid van huisartsenzorg op 18, 19 en/of 20 augustus 2022.
Lees meer »
01-08-2022
Nieuws
Maak gestandaardiseerd uitwisselen behandelaanwijzingen mogelijk
De UNICUM ICT vakcommissie heeft de HIS-leveranciers en HAPIS-leverancier in onze regio opgeroepen om het gestandaardiseerd uitwisselen van behandelaanwijzingen (behandelgrenzen) mogelijk te maken.
Lees meer »
28-07-2022
Nieuws
Effect ‘Moet ik naar de dokter?’ wetenschappelijk aangetoond
Op de websites van onze spoedposten bieden wij digitale zelftriage van Moet ik naar de dokter? aan. IQ Healthcare (Radboudumc) deed onderzoek naar het effect hiervan.
Lees meer »
28-07-2022
Nieuws
Samenwerking rond coördinatie van wijkverpleging in ZOU
Verschillende thuiszorgaanbieders, ziekenhuis, huisartsen en wijkmanagers hebben de handen ineengeslagen om de toegang tot wijkverpleging in Zuidoost-Utrecht te verbeteren. Zij doen dit vanuit het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden.
Lees meer »
21-07-2022
Nieuws
Inspiratie: Inclusieve, tactiele ontwerpen in de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk van Kessel heeft Positieve Gezondheid verwerkt in de inrichting van de praktijk. Ze hebben het concept letterlijk tastbaarder gemaakt door tactiele ontwerpen met texturen en braille.
Lees meer »
11-07-2022
Nieuws