Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU
Welkom bij UNICUM

UNICUM is de regio-organisatie van de huisartsen in Zuidoost-Utrecht (regio ZOU) en Zuidwest-Utrecht (regio Lekstroom). Huisartsen in deze regio’s gaan voor 7x24-uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Per regio hebben de huisartsen zich binnen UNICUM verenigd in een coöperatie. De werkorganisatie UNICUM Huisartsenzorg bv heeft het doel om de aangesloten huisartsen, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

Klik op een van de regio’s rechtsboven om verder te gaan.
Regio Zeist in top-3 digitale koplopers
Op 29 januari werden de Uw Zorg online awards uitgereikt. Als het gaat om online regio’s is Zeist de nummer 2 van Nederland: in 2019 is 36% van alle Zeistenaren aangesloten op de Zorg4Zeist-app en heeft zo online toegang tot de huisartsenzorg. Een mooie prestatie!

Lees meer
Inzet en vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM)
Mensen met intensieve insulinetherapie krijgen ook in de eerste lijn een FGM vergoed vanuit de basisverzekering. Dat is nieuw en veel patiënten hebben er vragen over. Voor wie is FGM zinvol? Wat moet je er als praktijkmedewerker over weten? We vroegen het kaderhuisarts Mariska Brinkers.

Lees meer
Gecombineerde Leefstijlinterventie 2020
UNICUM gaat voor 2020 voor de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) een contract aan met verzekeraars. Voor de organisatie en inrichting van de GLI maken we gebruik van ervaringen die in Nieuwegein zijn opgedaan. UNICUM heeft Diek Scholten als programmamanager aangesteld.

Lees meer
Rugnetwerk Utrecht zoekt meedenkende huisarts(en)
Het Diakonessenhuis werkt aan de opzet van het Rugnetwerk Utrecht. De zorgstandaard chronische pijn wordt geïmplementeerd, samen met patiënten en professionals uit de eerste- en tweedelijns revalidatiezorg. Het Rugnetwerk is op zoek naar huisartsen die mee willen denken.

Lees meer
VWS ontvangt kerstpakket Het Roer Moet Om
Het huisartsen-actiecomité stelde een origineel kerstpakket samen voor bewindslieden van het ministerie van VWS. Met dit kerstpakket wil het actiecomité een handreiking doen om te voorkomen dat de huisartsenzorg -zoals burgers die nu kennen en waarderen- straks ten onder gaat.

Lees meer
Nieuw: Apothekers Coöperatie ZOU
Net als de huisartsen hebben de apothekers in de regio Zuidoost-Utrecht zich verenigd in een regionale coöperatie. ‘Je ontkomt niet aan regionale samenwerking als je de uitdagingen die op het eerstelijns bordje liggen, het hoofd wilt bieden. Het budget wordt niet groter, de zorgvraag wel. Dat vraagt om slim samenwerken en goed organiseren.’

Lees meer
Special over OPEN
Stap voor stap op weg naar digitale openstelling van het medisch dossier. UNICUM maakte een special over OPEN speciaal voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Met info over de eerste actiepunten, scholing, financiële tegemoetkoming en antwoord op FAQ's.

Lees meer
Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm
Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.

Lees meer